GROEPSREIZEN - INSCHRIJVINGSFORMULIER

ICTAM - BRUSSEL

.

Naam :

Voornaam :

Geboren op (dd/mm/jjjj) :

//

.

Naam :

Voornaam :

Geboren op (dd/mm/jjjj) :

//

.

E-mailadres :

Telefoon :

Straat en nr :

Postcode :

Plaats :

Land :

Opgelet : de groepsreizen vertrekken vanuit BRUSSEL, behalve anders vermeld.
Alle uitzondering op aanvraag.

.

Reis in gezelschap van :

Andere commentaar :

.

Inschrijving voor de reis :

Afreis op (dd/mm/jjjj) :

//

.

Logies in kamer :

Indien u een kamer wenst te delen met een andere persoon en wij evenwel geen medereiziger vinden die bereid is een kamer met u te delen, zullen de kosten van een single kamer u aangerekend worden.

.

Verzekering :


Zie hier detail van de polis

1) VOLLEDIGE VERZEKERING = bagage,ziekte, ongeval, repatriëring, ANNULATIE 100%

2) ANNULATIE 100% + BAGAGE = verzekering zonder bijstand

Na inschrijving is het ONMOGELIJK nog een verzekering te nemen of te annuleren

.

Bij betaling per creditcard : + 15 EUR per persoon
Speciale facturatie : zie bijzondere voorwaarden

.

Gelieve u hieronder akkoord te verklaren met onze verkoopsvoorwaarden (zie hier detail...)

IK HEB KENNIS GENOMEN VAN HET PROGRAMMA EN VAN DE ALGEMENE & BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN ICTAMBij ontvangst van uw inschrijving, kijken wij na of er op dat moment nog beschikbaarheid is en indien zo, sturen we u per post een reisbevestiging met betalingsformulier voor het voorschot, dat u zo spoedig mogelijk betaalt.

Indien er geen beschikbaarheid meer is op het moment van uw inschrijving kijken wij na of er nog plaats kan bekomen worden op aanvraag. Deze navraag kan een aantal dagen in beslag nemen. Daarna nemen wij contact met u op en delen we u het resultaat van deze inschrijving op aanvraag mee: ofwel een negatief antwoord ofwel een reisbevestiging met voorschotfactuur per post.

wet 16-02-94,art.10,3

.

Beveiligingsprocedure : gelieve hieronder het e-mail adres in te tikken dat u rechts in de groene kader vindt, alvorens uw inschrijving te verzenden :

.