CULTURELE GROEPSREIS

Heilige bergen van CHINA

klik om te vergroten

  • Reisroute die enkele van de vijf taoïstische en de vier boeddhistische bergen aan elkaar rijgt
  • De grotten van Datong en Luoyang
  • Het Hangend Klooster
  • Het binnen haar stadswallen bewaarde Pingyao
  • Qufu, de stad van Confucius
  • De Gele Berg en zijn wolkenzee

19 dagen - Van 10 tot 28 mei 2011

Sedert meer dan tweeduizend jaar vinden taoïsten, boeddhisten, asceten en dichters de weg naar het gebergte om te ontsnappen aan het geroezemoes van de wereld, om een innig contact te hebben met de natuur in al haar pracht, maar vooral om raad te vragen aan de machten op de plek waar hemel en aarde afspraak hebben.De reis in detail

1ste dag : BRUSSEL - PEKING

In de voormiddag samenkomst in Zaventem voor onze lijnvlucht met Hainan Airlines naar Peking. Maaltijd en overnachting aan boord.

2de dag : PEKING

’s Morgens aankomst in de Chinese hoofdstad PEKING. Na de grens- en douaneformaliteiten, eerste kennismaking met deze enorme stad.
Bijna tien eeuwen lang was Peking of beter BEIJING, “de hoofdstad van het Noorden”, het historische centrum van de grote keizerlijke dynastieën.
We bezoeken de prachtige Tempel van de Hemel (Tiantan), het culturele boegbeeld van China, een geheel van tuinen en magnifieke monumenten uit de 15de eeuw, volgens de Chinese opvatting één architectonisch monument. Hier bad de keizer als hemelse bemiddelaar om een goede oogst voor zijn volk. De tempel ligt in het zuiden en is de tegenpool van de Tempel van de Aarde in het noorden, de Tempel van de Maan in het westen en de Tempel van de Zon in het oosten. Vervolgens begeven wij ons naar de Tempel van de Lama’s, waar we kennismaken met het Tibetaanse boeddhisme en het tantrisme. Overnachting in het hotel Tiantan****.

3de dag : PEKING - DATONG

Na het ontbijt vertrekken we met de autocar naar DATONG. Na het middagmaal bezoek van de provinciale hoofdstad van Shanxi. Datong werd historisch belang-rijk toen de Toba-nomaden vanuit Centraal-Azië Noord-China veroverden en verenigden, en de Noordelijke Wei-dynastie (386-534) stichtten met Datong als hoofdstad. De Toba waren een Turks volk dat zeer sympathiek stond tegenover de ideeën van het boeddhisme, mogelijk als ideologisch tegenwicht voor het confucianisme van de autochtone Han-aristocratie.
’s Namiddags, uitstap naar de Yungang Grotten, waar wij een van de mooiste en oudst gekende voorbeelden zullen zien van de boeddhistische grottokunst, een uit India afkomstige kunst (invloed van de Gandhara-kunst) die China via de Zijderoute bereikte. Meer dan 50.000 boeddhistische beelden werden tussen 460 en 525 na Chr. gebeeldhouwd onder deze Noordelijke Wei.
Terug in de stad zelf, werpen we een blik op het Negen Drakenscherm (Jiulongbi), het meest indrukwekkende drakenscherm van heel China.
Overnachting in het hotel Datong Yungang International****.

4de dag : DATONG - WUTAISHAN

De weg naar Wutaishan leidt ons langs de Xuangong-si of “Klooster in het Midden van de Lucht”, gewoonlijk het Hangend Klooster genoemd. Het is een van de meest opmerkelijke bezienswaardigheden van China, aangezien het halverwege een rotswand tussen hemel en aarde is gebouwd. Bruggen en trappen verbinden de meer dan veertig tempels en pagodes van het complex. Het klooster is gelegen tegenover de Hengshan of de Noordelijke Piek (Beiyue), één van China’s vijf heilige taoïstische bergen (de Wu Yue) met de Songshan (Piek van het Centrum), in de Henan provincie, de Taishan (Oostelijke Piek), de meest vereerde in Shandong, de Huashan of Westelijke Piek, in Shaanxi, en tenslotte de Hengshan of Nanyue (Zuidelijke Piek) in Hunan, die men niet moet verwarren met de gelijkluidende berg (maar geschreven met een verschillend karakterteken) van de Shanxi provincie waar we ons vandaag bevinden.
Vervolgens begeven we ons naar de Sakyamuni Pagode, beter bekend als de Houten Pagode van Yingxian, de oudste nog bestaande houten pagode van China. Deze achthoekige pagode werd in 1056 gebouwd onder de Liao dynastie.
Aankomst in het dorp Taihuai, het vertrekpunt voor een bezoek aan het Wutaishan-gebied. Overnachting in het hotel Wutaishan Flower Hotel***.

5de dag : WUTAISHAN

Bezoek van de streek van WUTAISHAN, de “Berg van de Vijf Terrassen”, een van de heilige bergen van het boeddhisme in China samen met de Emeishan in Sichuan, de Putuoshan in Zhejiang en de Jiuhuashan in Anhui. De Wutaishan is in feite een groep van vijf pieken, waarvan de noordelijke piek, de Yedongfeng, 3058 m hoog is en het “Dak van Noord-China” genoemd wordt.
Dit geheel van bergen met afgeronde of als terrassen geëffende toppen is gewijd aan Wenshu (Manjushri), de Bodhisattva van de Wijsheid. Chinese, Mongoolse en Tibetaanse pelgrims stromen toe om de talrijke in de bergen verspreide tempels te bezoeken. Bezoek van enkele kloosters rond het sfeervolle dorp Taihuai, het belangrijkste centrum van de heilige berg: onder andere de Xiantong-si, de Taiyuan-si, de Puhua-si en de Luohou-si. Vanop de top van de Dailuoding ontwaren we de vallei met het tempeldorp Taihuai, alsook de vijf toppen (of terrassen) van Wutaishan. Overnachting in het Wutaishan Flower Hotel***.

6de dag : WUTAISHAN - TAIYUAN

Wanneer we de Wutaishan verlaten, bezoeken we de Foguan-si, “het Klooster van het Licht van Boeddha”, een ware schatkamer van Tang-architectuur
en -beeldhouwkunst. Verder naar TAIYUAN, de hoofdstad van de provincie Shanxi. Shanxi betekent “ten westen van de bergen”, d.w.z. de Taihang-bergen. Na de lunch bezoek aan de Jinci Tempel, het beroemdste tempelcomplex van de stad. De tempel is gekend omwille van de prachtige terracottabeelden van gezelschapsdames en dienstmeisjes van de Heilige Moeder (Shengmu Dian) die dateren uit de Song dynastie. Vervolgens de Chongshan-si of “Klooster waar de Goedheid vereerd wordt”. Deze tempel, gesticht onder de Ming, bezit een opmerkelijke collectie boeddhistische soetra’s en een prachtig geïllustreerd boek over het leven van de Boeddha Sakyamuni. De zaal bevat drie grote beelden van Bodhisattva’s : in het midden Manjusri (Wenshu, de Bodhisattva van de Wijsheid), geflankeerd door Avalokiteshvara (Guanyin) en Samantabhadra (Puxian), die samen de Shakyamuni Drievuldigheid vormen in het Mahayanaboeddhisme.
Overnachting in het Grand Shanxi Hotel****.

7de dag : TAIYUAN - Donguan - Shuanglin-si - Zhenguo - PINGYAO

Op weg naar Pingyao bezoeken we in Dongguan de residentie van de familie Qiao, die dienst deed als decor voor de film “De Rode Lantaarn” van 1991 met Gong Li in de hoofdrol.
Vervolgens bezoek van de Shuanglin-si of het Tweelingbos Klooster, dat prachtige beschilderde kleibeelden bevat van de Song-, Yuan- en Mingdynastieën!
Tenslotte maken we halte op ongeveer 9 km ten noorden van Pingyao in het dorp Haodongcun, waar zich het Zhenguo Klooster bevindt. De centrale tempel is het enige gebouw uit het stichtingsjaar 936. De tempel bevat elf beschilderde beelden uit dezelfde tijd. Aankomst in PINGYAO. Overnachting in hotel Dejuyuan of Changyifeng***.

8ste dag : PINGYAO - nachttrein XIAN

Bezoek aan PINGYAO, een oud stadje dat nog steeds omringd is door haar stadswallen uit de Ming periode. Onder de Ming en de Qing was Pingyao zeer welvarend dankzij haar handelaars en bankiers. Dit groot dorp heeft heel wat architecturale pareltjes uit de 18de en 19de eeuw behouden. Bezoek aan de stad : de Confucius Tempel, de Markttoren, de stadsmuren en Ri Sheng Shan, de eerste bank van China, gelegen in een prachtig huis bestaande uit verschillende binnenplaatsen.
Wat vrije tijd om door de pittoreske straatjes van de oude stad te kuieren.
’s Avonds nemen we de slaaptrein naar XIAN.

9de dag : XIAN - uitstap Tang graven

’s Morgens aankomst in XIAN, de hoofdplaats van de provincie Shaanxi, gelegen in de vallei van de Wei-rivier, een zijarm van de Gele Rivier.
Na het ontbijt maken we een uitstap naar de graven van de Tang dynastie (618-907) ten noordwesten van Xian. In de necropolis van Qianxian bezoeken we het graf van keizer Gaozong (649-683) en diens echtgenote Wuhou, die eveneens “keizer” werd onder de naam van Wu Zetian (684-705)... Zij is -met keizerin Ci Xi (19de eeuw)- de enige vrouwelijke keizerin van China geweest. De Via Sacra naar het graf wordt begrensd door levensgrote stenen beelden, die onder meer ge-vleugelde paarden en burgerlijke en militaire mandarijnen uitbeelden. In het
nabije Qianling bevinden zich de graven uit de 7de eeuw van prinses Yongtai en van prins Zhanghuai, respectievelijk kleindochter en tweede zoon van keizer Gaozong. Op de muren van deze onder-aardse graven zijn fresco’s aangebracht, die een beeld geven van het dagelijks leven aan het hof. De zijnissen binnen de graven zijn gevuld met mingqi of grafoffers.
Terugkeer naar Xian en overnachting in het hotel Grand New World****.

10de dag : XIAN - LUOYANG

Ooit de grootste stad ter wereld en een centrum van keizerlijke pracht en praal, was Xian de hoofdstad van maar liefst elf dynastieën! Onder de naam Chang’an (Lange of Eeuwige Vrede) bereikte de stad een eerste maal een hoogtepunt tijdens de Westelijke Han-dynastie (206 v.Chr.- 8 na Chr.) en vervolgens na een onrustig intermezzo tijdens de Sui- en Tang-dynastieën (7de - 10de eeuw). In deze bloeiperiode was de stad het beginpunt van de Zijderoute. In het begin van de 10de eeuw raakte de Tang-dynastie in verval en daarmee ook Chang’an. Tijdens de Ming-dynastie was de stad slechts een garnizoensstad om het rijk te beschermen tegen invallen vanuit het westen. De nieuwe naam Xian (Westelijke Vrede) was dan ook van toepassing.
’s Morgens bezoek van de Grote Wilde Gans Pagode, gebouwd onder de Tang keizer Gaozong (649-683) om de boeddhistische geschriften te herbergen die de pelgrim Xuan Zang of Hsuan Tsiang meebracht van zijn beroemde reis naar India tussen 629 en 645. Vervolgens begeven we ons ten noorden van de huidige stad, waar in de zone van YANG-LING het museum van het graf van Jingdi (156-141 v.Chr), de vierde keizer van de Han-dynastie, terracottabeelden van soldaten en hovelingen herbergt, die de keizer in het hiernamaals moesten vergezellen.
‘s Namiddags vertrek per trein naar LUOYANG. We rijden van de provincie Shaanxi naar de provincie Henan, “ten zuiden van de (Gele) Stroom”, de bakermat van de Chinese beschaving. Voor we de vlakte bereiken, moeten we over een hoge heuvelketen. De heuvels zorgen voor de watertoevoer naar de vlakte die uitgroeit tot de graanzolder van China. Onderweg zien we weer hoe intensief de grond in kleine percelen wordt bewerkt. Aankomst in LUOYANG. Overnachting in het Peony Plaza Hotel****.

11de dag : LUOYANG - DENGFENG

’s Morgens bezoek aan de beroemde grotten van de Drakenpoort (Long Men) uit de 6de tot de 8ste eeuw. Zowat honderdduizend beelden getuigen van de buitengewone verspreiding van het boeddhisme in het Hemelse Rijk. De aanleg van de grotten begon in 495 na Chr. nadat de Noordelijke Wei hun hoofdstad van Datong naar Luoyang verplaatst hadden. Na een onrustige periode werkten de Sui- en Tangdynastieën verder aan de grotten, vooral onder de impuls van keizerin Wu Zetian (684-705).
Terug in Luoyang bezoeken we na het middagmaal het museum van de Oude Graven.
Het geeft ons een idee van leven en dood tijdens de Han-dynastie.
Niet ver van Luoyang, bezoek aan de Baima-si of de Tempel van het Witte Paard, gebouwd op de site waar de eerste boeddhistische tempel in China werd opgericht tijdens de regeerperiode van keizer Mingdi (57-75) van de Oostelijke Han dynastie.
Na dit bezoek maken we per autocar een tocht door het Chinese platteland, wat mooi meegenomen is in een tijd van jets en nachttreinen.
Deze vlakte wordt bevloeid door de Gele Rivier, die in 2500 jaar tijd 26 maal van bedding is veranderd. Alvorens Dengfeng te bereiken wordt het landschap heuvel-achtig. Overnachting in Shao Lin International Hotel****.

12de dag : DENGFENG - ZHENGZHOU - QUFU

Het stadje Dengfeng is gelegen aan de voet van de Songshan of de Zhongyue of Centrale Piek. Het is aan deze berg dat de Centrale Bergtempel (Zhongyue Miao) gewijd is. Ondanks de verering door de taoïsten is de berg toch een belangrijk boeddhistisch oord geworden met de Shaolintempel. Het “Klooster van het Kleine Bos”, beter bekend als het Shaolin-klooster, wordt als de bakermat van het Chanboeddhisme beschouwd. Deze tempel werd inderdaad gesticht in 495 door de Indische monnik Bodhidharma, die na negen jaren van meditatie, de mystieke Dhyana-school stichtte, die elke vorm van gezag verwerpt en totaal steunt op de meditatie. Deze doctrine zou de Chan worden voor de Chinezen en de Zen voor de Japanners.
Verder via Zhengzhou, hoofdstad van de provincie Henan, naar QUFU, in de provincie Shandong (land “ten oosten van de Berg”, d.w.z. de Tai berg). Overnachting in het Hotel Queli****.

13de dag : QUFU - TAI’AN

Bezoek aan Qufu, de geboorteplaats van Kongfuzi (meester Kong), een stadje dat in de 6de-5de eeuw v.Chr. een oase van cultuur en verfijning was; en nu -in het bruisende, snel veranderende China van vandaag- een oase van rust is.
Gekend onder de gelatiniseerde naam van Confucius werd de wijsgeer hier geboren in 551 voor Chr. Bezoek van de residentie van de afstammelingen van Confucius, de Confuciustempel (Kong Miao), dat een vijfde van de stadsoppervlakte be-slaat, en het ommuurde Confuciusbos (Kong Lin), waar de Meester en leden van de Kongclan rusten in de schaduw van honderden jaren oude thuja’s.
Verder naar TAI’AN. Bezoek van de enorme Taishan tempel (Dai Miao), waar zich een muurschildering van 62 m lengte bevindt die de bedevaart van Song-keizer Zhengzong naar de Taishan uitbeeldt. Overnachting in het Lijing Plaza Hotel****.

14de dag : TAI’AN - HEFEI

Rit naar de Taishan berg en bestijging per kabelbaan tot de Zuidelijke Hemelse Poort, waar zich het eindstation bevindt. Vlakbij de top bezoeken we de Tempel van de Prinses van de Azuren Wolken. Afdaling te voet terwijl we de tempels bezoeken die langs dit centrale pad liggen. Verder naar Ji’nan, waar we de vlucht nemen naar HEFEI, de provinciale hoofdstad van Anhui. Overnachting in het Novotel Hefei Hotel****.

15de dag : HEFEI - JIUHUASHAN

Vertrek naar JIUHUASHAN, “de Negenbloemenberg”, een van de heilige boeddhistische bergen van China. Deze bergketen, die vlak ten zuiden van de Yangzi ligt, dankt zijn naam aan de beroemde Tang-dichter Li Bai, die de negen belangrijkste pieken met prachtige lotusbloemen vergeleek. Bezoek van het Zhiyuansi klooster en vervolgens klim naar Huacheng-si, gewijd aan de immens populaire bodhisattva Dizang (Kshitigarha in het Sanskriet), de heerser van de andere wereld die de macht heeft om de poorten van de hel te openen en de lijdenden te redden. Overnachting in het hotel Dongya****.

16de dag : JIUHUASHAN - HUANGSHAN

’s Morgens verder bezoek van het JIUHUASHAN gebergte. Een kabellift en 900 treden brengen ons naar de Tientai piek, die bekroond wordt door het klooster van de Tien Duizend Boeddha’s. Vervolgens vertrek naar de HUANGSHAN, “de Gele Bergen”, die bekend staan als de mooiste bergketen van het land. We gebruiken de kabellift alvorens de overige afstand te voet af te leggen naar ons hotel. Avondmaal en overnachting in het hotel Bei Hai (eenvoudig maar comfortabel) nabij de top.

17de dag : HUANGSHAN - TUNXI - SHANGHA

Vandaag moeten we vroeg uit de veren om de zonsopgang bij te kunnen wonen over HUANGSHAN. Pijnbomen hangen van de rotsen en zijn gehuld in mistflarden. Geen wonder dat de bergketen reeds eeuwenlang een inspiratiebron is voor generaties dichters en schilders die de “vier ultieme schoonheden” van Huangshan hebben vastgelegd : de fantastisch gevormde rotsen, de “zee van wolken” rond de pieken, de klassieke pijnbomen en de heetwaterbronnen. Huangshan is het land van “de berg en het water” (Shan Sui) waarvan de vereniging in het Chinees de landschapschilderstijl aanduidt. We keren per kabelbaan weer naar de voet van het gebergte.
Na de lunch verder naar TUNXI en wandeling door steegjes waar de tijd lijkt stil te staan. Avondvlucht naar SHANGHAI. Deze relatief jonge stad is de grootste megapolis ter wereld, eerste haven van China en industrie- en handelscentrum van formaat. De stad dankt haar roem aan de Nankin Road en aan de Internationale Concessies die in de 19de eeuw gevestigd werden langs de Bund, de boulevard langs de Huangpu.
Overnachting in hotel Paradise****.

18de dag : SHANGHAI - PEKING

We besteden deze voormiddag aan het prachtig opgevatte Shanghai Museum, waar we meer speciaal de verzameling bronzen voorwerpen bewonderen, zonder het Sancai-aardewerk van de Tangdynastie en de pure schoonheid van de celadon van de Song te vergeten.
Na het middagmaal wandeling langs de Bund. Aan de overzijde van de Huangpu rivier is sedert de jaren 1990 een woud van wolkenkrabbers opgeschoten in de Pudongwijk, die het China van de 21ste eeuw voorafspiegelt, het China van Morgen.
Vervolgens transfer naar de luchthaven voor onze afreis in de late namiddag met een Hainan Airlines lijnvlucht naar Peking.

19de dag : PEKING - BRUSSEL

Kort na middernacht doorverbinding naar Brussel, eveneens met een Hainan Airlines lijnvlucht. Einde van een onvergetelijke reis.Prijs en voorwaarden

Prijs per persoon : 2850 EUR
Singletoeslag : 415 EUR

Met een Ictam-begeleider van Brussel tot Brussel die zorgt voor de vertaling.

INBEGREPEN IN DE PRIJS
- de Hainan Airlines-lijnvluchten Brussel-Peking en Shanghai-Peking-Brussel
- de huidige fueltoeslagen en luchthaventaksen in Brussel, Peking en Shanghai : 235,85 EUR
- de binnenlandse vluchten in China : Ji’nan-Hefei en Tunxi-Shanghai
- de luchthaventaksen in China
- verblijf in de vermelde hotels of gelijkwaardig (3 en 4*)
- alle kamers met bad of douche en wc
- vol pension in China
- alle transfers en transport ter plaatse in autocar met airco
- andere transfers zoals vermeld (boot, trein,...)
- alle bezoeken en entrees zoals vermeld in het programma
- Frans- en Engelssprekende lokale gidsen
- de Garantiefondspremie
- de B.T.W.

TE VOORZIENE KOSTEN
- de dranken en persoonlijke uitgaven
- de fooien: 85 EUR
- visumkosten groepsvisum: 60 EUR

AAN TE RADEN
Een reisverzekering:
a) Volledige verzekering: bagage, ziekte, ongeval, bijstand, repatriëring onbeperkt, ANNULATIE: 100 % van het gedekt kapitaal is verzekerd zonder franchise. Premie: 125 EUR.
b) Bagage + ANNULATIE (geen bijstand): 100% van het gedekt kapitaal is verzekerd zonder franchise.
Premie: 100 EUR.

- Deze prijzen werden berekend op basis van de luchtvaarttarieven en -taksen van november 2010, en wisselkoers van
1 EUR = 8,80 Yuan voor de prestaties in het land van bestemming, en op basis van een minimum van 15 deelnemers.
- Voor de overige voorwaarden verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.

FORMALITEITEN
Een internationaal reispaspoort geldig tot minstens 6 maanden na uw terugreis.
Ictam zorgt voor het bekomen van een groepsvisum. Opgelet: uw reispas moet minstens 4 weken voor afreis in ons bezit zijn, dus zorg dat u tijdig een reispaspoort hebt.
De visumformulieren zullen u op tijd worden toegestuurd. Geen pasfoto’s nodig voor het groepsvisum.
REISPAS
Voor het bekomen van een nieuwe reispas moet u rekenen op een periode van 4 weken. Doe tijdig uw aanvraag.

GEZONDHEID
Geen inentingen verplicht.
Raadpleeg ook:
- Tropisch Instituut, Antwerpen (travelphone : 0900/10.110 of www.itg.be)

WAARSCHUWING
Deze reis richt zich tot reizigers met goede fysieke conditie daar er, ondanks het gebruik van kabelliften in de bergen, toch nog een groot aantal trappen moeten bestegen worden!

Landkaart

terug => klik op de kaart

Onthaal | Plan v.d. site | Bestemmingen | Detail | Prijs | Algem. Voorwaarden | Begin pagina