NEDERLAND

Dichtbij en onbekend : beter en meer verscheiden dan je denkt!

klik om te vergroten

7 dagen per autocar - Van 3 tot 9 augustus 2007

.

Een boeiende tocht door het land en zijn cultuur.
De reis in detail

1ste dag, vrijdag 3 augustus : BRUSSEL - ROTTERDAM (270 km)

Afspraak om 7u45 in de Kardinaal-Mercierstraat, dichtbij het Centraal Station van Brussel. Afreis om 8 u naar Nederland waar we ons bezoek met de provincie Zeeland beginnen. De leuze in het wapenschild van de provincie is “Luctor et Emergor” (“ik strijd en blijf boven”). Deze strijd tegen de zee duurt al sinds de Middeleeuwen. Meestal is de mens door zijn vlijt en spitsvondigheid de winnaar, maar het geweld van de natuur is hem soms ook te machtig. Op 19 november 1421 werden 65 dorpen in het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde overstroomd en verloren er 10.000 mensen het leven. Begin 1953 verdwenen niet minder dan 1.865 Nederlanders en werden er 500.000 dakloos door een combinatie van springtij en een stormwind vanuit de zee. In de Middeleeuwen bouwde men dijken, maar nu werd beslist om de zeearmen af te sluiten door een systeem van afsluitdijken al dan niet met sluizen. Het ambitieuze Deltaplan is een prachtig staaltje menselijk kunnen. Het heeft veel geld gekost en decennia in beslag genomen. We bezoeken de Delta Expo. Hier worden ons de verschillende fases van het Deltaplan uitgelegd, en van dichtbij zullen we ook een van de reusachtige pijlers en sluispoorten kunnen bewonderen.
Deze Expo ligt nu ingebed in het attractiepark van Neeltje Jans op de Vrouwenpolder.
In het deltagebied rijden we verder door de polders die in de middeleeuwen op de zee werden gewonnen. De windmolens speelden hier een kapitale rol : de windenergie pompte het land droog! Wereldberoemd is het zicht van 19 windmolens op de Kinderdijk van Ablasserwaard. De naam van de dijk verwijst naar het kind dat hier werd teruggevonden na de overstroming van 1421. Onderweg zien we nog andere molentypes (standerd-, wip-, koker-, industriemolens...), mooie boerderijen, kortom, het Hollandse landschap.
Laten we in de late namiddag even gezellig kuieren in het stadscentrum van Rotterdam, geboortestad van Erasmus en nu de tweede grootste van Nederland. Na de Duitse bombardementen van 1940 is de stad letterlijk uit zijn as herrezen en werd de haven volledig uitgebouwd naar de zee. Hierdoor is Rotterdam één van de grootste havensteden van de wereld geworden.
Diner en overnachting in het Hilton Rotterdam 4* in Rotterdam.

2de dag, zaterdag 4 augustus : ROTTERDAM - DEN HAAG (40 km)

Na een rustig ontbijt lopen we door het museumpark naar het museum Boymans-van Beuningen. Hier is de schilderkunst van de Lage Landen een waar genot voor de cultuurminnaar: Vlaamse Primitieven, Renaissanceschilders, beroemde Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw, tot en met de moderne en hedendaagse meesters.
Verder naar Delft, dat vooral beroemd is voor zijn tegels en porselein. De bezoeker wordt meteen bekoord door zijn kanalen en monumenten die veel herinneringen en charme uitstralen.
Het gebouw van het Museum Prinsenhof startte als een nonnenklooster, werd het Prinsenhof en laatste woonplaats van de Vader des Vaderlands Willem van Oranje, in de 17de eeuw een lakenhalle en uiteindelijk een museum dat gewijd is aan de 80-jarige oorlog.
Willem de Zwijger, stadhouder van de Spaanse koning, kwam als calvinist samen met de geuzen in opstand tegen Filips II van Spanje. Hij werd dan ook in 1584 in het Prinsenhof vermoord en in de Nieuwe Kerk opgebaard. Sindsdien kregen alle leden van de Oranje-Nassau dynastie hier hun laatste rustplaats. In de koorgang vinden we het mausoleum van Willem I (in onze streken grondlegger van de industriële revolutie met Cockerill en de Generale), alsook de grafsteen van Grotius, de vader van het internationaal recht, gestorven in 1645. (Lees (*) onderaan)
In de “Delftse Pauw” volgen we de fabricageprocédés en geschiedenis van de vermaarde Delftse tegels en porselein. De specifieke blauwe kleur werd geïnspireerd door het Mingporselein dat in de 17de eeuw aangevoerd werd door de schepen van de V.O.C. (Verenigde Oost-Indische Compagnie).
Diner en overnachting in Mercure Hotel Den Haag Center 4*, Den Haag.

3de dag, zondag 5 augustus : DEN HAAG - VOLENDAM (110 km)

Den Haag (of ‘s-Gravenhage) is de hoofdstad van het land, zetel van de regering en het Internationaal Gerechtshof. Het lijkt een statige, haast provinciale stad. We maken een
wandeling op het Binnenhof, zetel van het parlement, met in het centrum de Ridderzaal waar de troonredes gehouden worden.
Bezoek aan het Mauritshuis. De rustige, klassieke bouwstijl stond in de burgerlijke Verenigde Provinciën haaks tegenover de uitbundig barokke stijl in het Europa van de Contrareformatie. Het 17de-eeuwse huis van Johan Maurits van Nassau Siegen is hier een voorbeeld van. Met zijn kleine maar uitgelezen verzameling van beroemde schilders (Memling, Rubens, Rembrandt, Vermeer,...) is het één van de meest vermaarde musea ter wereld geworden.
Naar aanleiding van de 400ste verjaardag van de grote meester (1606-1669) werd een wandelroute uitgestippeld door het verrassend goed bewaarde Amsterdam van Rembrandt, uit de tijd van de Nederlandse “Gouden Eeuw”, die we voor een deel volgen om het Rembrandthuis te bezoeken waar hij ruim 20 jaar woonde en werkte.
We ronden de dag af met een rondvaart op de kanalen in Amsterdam.
Avondmaal en overnachting in Hotel Old Dutch 3*, Volendam.

4de dag, maandag 6 augustus : VOLENDAM - KOUDUM/Friese meren (150 km)

De Beemsterpolder is een van de meren die in 1604 ingepolderd werd door Leeghwater (1575-1650) en werd opgenomen op de werelderfgoedlijst als een meesterwerk van creatief plannen. Jan Adriaanszoon Leeghwater is onherroepelijk verbonden met het droogleggen van aanzienlijke moerassen langs de zee. Sommige van zijn projecten werden slechts in de 19de eeuw uitgevoerd.
Deze veelzijdige man ontwierp ook het Raadhuis van het naburige De Rijp, in de 16de en 17de eeuw een welvarend dorp dankzij de haringvisserij en de walvisvaart. We ontdekken de geschiedenis van De Rijp in het Museum “In ’t Houten Huis”, een vroeger “wees- en armenhuis”.
In Hoorn, wandeling door dit kleurrijk haventje voor pleziervaartuigen. Het was ooit één van de eerste havens aan de vroegere Zuiderzee met een aanzienlijke haringvisserij en een rijk V.O.C.-verleden. Hoorn droeg zijn zonen de wereld uit : zo gaf Willem Schouten de naam “Kaap Hoorn” aan het meest zuidelijk stukje Vuurland en werd Jan Pietersz Coen de stichter van Batavia en het overzees koloniaal gebied.
In Medemblik bezoeken we kasteel Radboud. Deze dwangburcht werd omstreeks 1288 versterkt door Floris IV om de plaatselijke bevolking tegen de Westfriezen te beschermen. In het gerestaureerd gedeelte krijgen we een idee van de levensomstandigheden in een middeleeuws kasteel.
Via de Afsluitdijk, die de Zuiderzee omtoverde tot het IJsselmeer, naar Friesland.
In Sneek (Snits), de toegang tot de Friese Meren, een fotomoment voor de bekende Waterpoort.
Overnachting en diner in het Hotel Haje Joure 3*sup, in het hartje van Friesland.

5de dag, dinsdag 7 augustus : KOUDUM - ARNHEM (190 km)

In het nabije Workum bezoeken we het merkwaardige Jopie Huisman museum.
Jopie Huisman was een voddenboer die zeer “levensechte” schilderijen maakte van zijn “vodden”. Zijn voddenschuur met de geschilderde objecten is in het mooie, moderne museum nagebouwd. Jopie Huisman heeft nooit één van zijn schilderijen verkocht. Hij schonk ze her en der aan zijn vrienden. Gelukkig voor de bezoekers werd de hele verzameling hier gaaf bijeengebracht.
Lunch in het schilderachtige Giethoorn.
Wat hier opvalt zijn de kleine huisjes met strooien daken en hun tuintjes die uitgeven op kanalen en vijvers. Deze ontstonden in de vorige eeuwen op de talrijke turfsteekplaatsen. We varen even door het dorp met de typische “punters”, net als vroeger. Met deze boten werden dieren en landbouwmaterialen vanuit de bovenhangende schuur naar de velden gebracht.
Overnachting en diner, met zonsondergang op de Oude Rijn, in Arnhem, hoofdstad van Gelderland en vroegere Hanzestad, in het elegante NH Rijnhotel 4*.

6de dag, woensdag 8 augustus : ARNHEM - UTRECHT (80 km)

Arnhem is ook bekend voor de mislukte luchtlanding op het einde van de twee wereldoorlog om de bevrijding van Midden-Nederland te bespoedigen. De omstandigheden van deze operatie “Market Garden” vinden we terug in het Airborne museum in Oosterbeek.
We rijden verder naar het nabije Otterloo en bezoeken er het beroemde Rijksmuseum Kröller-Müller. Het gebouw werd door onze landgenoot Henry van de Velde voor Mevrouw Kröller-Müller ontworpen en gebouwd midden het Nationaal Park van de Hoge Veluwe.
Topwerken van de 19de en 20ste eeuw worden hier prachtig tentoongesteld. Bekende kunstenaars zoals Van Gogh zijn hier ruim aanwezig, ook in het prachtig Beeldenpark. De meer kwetsbare beelden staan opgesteld in het paviljoen ontworpen door Rietveld in 1955. Na een algemene rondleiding kan ieder op eigen ritme genieten van de rustige omgeving.
Lunch op eigen houtje in één van de twee selfservices.
Diner en overnachting NH Utrecht 4*, Utrecht.

7de dag, donderdag 9 augustus : UTRECHT - BRUSSEL (210 km)

In Utrecht maken we een stadswandeling met lokale gids. Bijzonder aangenaam zijn de oude kanalen en grachten in de oude stadswijk.
Verder naar Brabant en ’s-Hertogenbosch, de geboortestad van de geniale Jeroen Bosch. In Den Bosch varen we over de Binnedieze. We bezoeken de Sint-Janskathedraal, het voornaamste gotisch monument in Nederland, gebouwd tussen 1330 en 1550.
Terug naar Brussel met onze tweede chauffeur die ons is komen vervoegen in Utrecht om het nieuwe reglement van rij- en rusttijden te eerbiedigen.
Einde van een mooie reis met o.a. aangename hotels.


Prijs per persoon : 899 EUR
Singletoeslag : 195 EUR


Met een ICTAM-gids Brussel-Brussel.

INBEGREPEN IN DE PRIJS
- transport per luxe autocar met airco, met tweede chauffeur voor de laatste dag (nieuwe reglementering)
- de wegentaks
- verblijf in de vermelde of gelijkwaardige hotels
- alle kamers met bad of douche en wc
- half-pension, met lunch op dag 6
- alle bezoeken en entrees zoals vermeld in het programma :
Delta Expo, Boijmans van Beuningen, Prinsenhof, Nieuwe Kerk, Delftse Pauw, Mauritshuis, Rembrandthuis, Canalcruise Amsterdam, de Rijp, kasteel Radboud, Jopie Huisman Museum, Punter in Giethoorn, Kröller Müller Museum, Airborne Museum Oosterbeek, boottocht Den Bosch
- de diensten van locale gidsen in Delta Expo, Mauritshuis, Beemsterpolder, Houten Huis, Utrecht
- de Garantiefondspremie
- de B.T.W.

TE VOORZIENE KOSTEN
- de 6 lunches, dranken en persoonlijke uitgaven
- de fooien voor de Ictam-gids : 10 EUR
- de fooien voor de chauffeur : 10 EUR

AAN TE RADEN
Een reisverzekering :
a) bagage, ziekte, ongeval, repatriëring, bijstand, ANNULATIE (*) : 30 EUR
b) ANNULATIE (*), bagage (geen bijstand) : 20 EUR
(*) ANNULATIE : 100% van het gedekt kapitaal is verzekerd zonder franchise.

- Deze prijzen werden berekend op basis van de tarieven en taksen van december 2006 voor de prestaties in het land van bestemming, en op basis van een minimum van 20 deelnemers.

- Voor de overige voorwaarden verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.FORMALITEITEN
Belgische identiteitskaart volstaat.

- Inschrijving via bijgevoegd formulier op te sturen per post of per fax.
Inschrijven kan ook via onze website «www.ictam.com».

(*) We moeten we er rekening mee houden dat kerken soms onverwacht niet toegankelijk zijn vanwege kerkelijke inzegeningen/vieringen/rouwdiensten, zeker voor de Oude en Nieuwe kerk in Delft. Bij overlijden van iemand van het koninklijk huis is Delft op de dag van de bijzetting niet toegankelijk en is de Nieuwe Kerk ongeveer een week voorafgaand ook gesloten voor publiek i.v.m. voorbereidingen.

Landkaart

terug => klik op de kaart

Onthaal | Plan v.d. site | Bestemmingen | Detail | Prijs | Algem. Voorwaarden | Begin pagina