CULTURELE GROEPSREIS

KOREA - JAPAN

Tempels, heiligdommen en tuinen

klik om te vergroten

De hoogtepunten van Korea en Japan
Met Korean Air-lijnvluchten

Onder leiding van Frans Boenders,
lid van de Koninklijke Academie
van Wetenschappen, Literatuur en Schone Kunsten

23 dagen - Van 9 tot 31 oktober 2009


Reis KOREA 10 dagen klik hier

Reis JAPAN 15 dagen klik hier

.

In Korea ontdekt men het beste bewaard geheim van Azië. Van het bruisende Seoul naar de stilte van de in de bergen verscholen tempels, en van de paleizen van de Joseon-dynastie naar de rijstvelden, treft U een culturele erfenis met onvoorstelbare schatten aan.

Achter de vertikale gevels van glas en beton blijft Japan stevig verankerd in zijn tradities. Aan de ene kant zijn er de theeceremonie, kimonos, tatami, Zen tuinen... Aan de andere kant draagbare telefoons, pachinko, karaoke... Een reis in Japan is daardoor een voortdurende pendelbeweging tussen deze uitersten.De reis in detail

1ste dag, vrijdag 9 oktober : BRUSSEL - PARIJS - SEOUL

’s Namiddags, vertrek uit Zaventem naar Parijs per luxe-autocar. In de loop van de avond afreis met een Korean Air-lijnvlucht naar Seoul.

2de dag, zaterdag 10 oktober : SEOUL

Aankomst in het begin van de namiddag in SEOUL, de hoofdstad van Zuid-Korea, officieel aangeduid als Republic of Korea. Verwelkoming en transfer naar ons hotel. De oorsprong van de stad gaat terug tot de 14de eeuw, ten tijde van het koninkrijk van Choson (Jeosun) onder de laatste dynastie van Korea, de Joseon dynastie (1392-1910), wanneer de stad aangeduid werd met de naam HANYANG om daarna de naam SEOUL te krijgen, afgeleid van het oude Koreaanse woord Seobeol, wat gewoonweg “hoofdstad” betekent. Ondanks de opkomst van het beton, heeft Seoul gelukkig een zekere Aziatische charme kunnen behouden. In de schaduw van torenhoge gebouwen treft men de drukdoende handelaars aan op de lokale fruit-, groenten- en kruidenmarkten. Een hele wereld die zich nergens aan stoort en zijn eigen tempo volgt. Tijdens het transfer maken we reeds een eerste kennismaking met deze bruisende wereldstad.
Overnachting in het Hotel Sofitel Ambassador****.

3de dag, zondag 11 oktober : SEOUL

Deze morgen bezoeken we het rijke Nationaal Museum : de kunst van de Drie Koninkrijken, de boeddhistische kunst doorheen de eeuwen (maar vooral de Maitreya- of Mirukverzameling), de ongeëvenaarde celadons van Koryo, de witte keramiek van Chosun...
’s Namiddags bezoeken we het “Paleis van de Stralende Gelukzaligheid”, Kyongbok-kung, dat met zijn oppervlakte van 20 hectaren een stad binnen een stad vormt ; het werd gebouwd in 1394. De troonzaal, Kunjôngjôn, die eveneens dienst deed als audiëntiezaal, is het grootste en meest indrukwekkende bouwwerk. Het Kyânghoeru, een nogal zwaar, maar opvallend paviljoen, richt zich trots op te midden van een kunstmatig meertje en wordt gebruikt als ontvangstruimte. Maar het Hyang-Wonjông paviljoen is ongetwijfeld het meest romantische, genesteld op een eilandje te midden van een meer dat onder een bed van lotus verscholen ligt. Het was destijds de geliefkoosde plek van de koninklijke familie om tot rust te komen.
Aansluitend een bezoek aan de markt van Namdaemun (“Grote Zuidpoort”) waar we de gezellige drukte op ons laten afkomen. In de kleine, maar met goederen overladen straten, te midden van de talloze kramen, vinden we werkelijk alles.
Overnachting in het Sofitel Ambassador Hotel****.

4de dag, maandag 12 oktober : SEOUL - MAGOKSA - KONGJU - YUSONG

We verlaten de hoofdstad en begeven ons naar SUWON, hoofdplaats van Kyonggido, de provincie rond Seoul. Op het einde van de 18de eeuw was Suwon voor een tijdje hoofdstad, doordat die werd verplaatst door een koning, die uit trouw aan zijn vermoorde vader dicht bij diens graf wou vertoeven. Bezoek van de oude stad met zijn wallen, wachttorens en stadspoorten.
We rijden verder zuidwestwaarts en bezoeken het klooster van MAGOK-SA (sa = klooster), dat op ongewone wijze door een rivier in twee wordt gesneden.
In dit westelijk deel van het Land van de Kalme Morgen treft men Konju en Puyo aan, de oude hoofdsteden van het koninkrijk van Paekche (5de en 6de eeuw), een van de drie Koreaanse koninkrijken (met Koguryo in het noorden en Silla in het zuidoosten), ontstaan in de eerste eeuwen van onze tijdrekening door de afnemende controle van de Chinese Han-dynastie over het Koreaanse schiereiland. De uitstekende landbouwgronden hier maakten het mogelijk dat er rijkelijk werd geleefd. Men onderhield uitstekende relaties met Zuid-China wat leidde tot uitwisseling van Chinese hofschilders en ambachtslui. Anderzijds waren het uitwijkelingen van Paekche die in Japan het boeddhisme introduceerden in 522. Hun invloed verspreidde zich al gauw en vindt men terug in de Japanse architectuur van die tijd.
Bezoek van KONGJU (Geongju), de hoofdstad van het Paekche Rijk van 475 tot 538, wanneer zijn heersers beslisten zich in Puyo te vestigen om hun dreigende buren van Koguryo te ontvluchten. Bezoek van de koninklijke graven, waaronder dit van koning Muryong (501-523), waarvan de gevonden voorwerpen zich nu bevinden in het National Museum van de stad.
‘s Avonds aankomst in YUSONG, bekend om de warmwaterbronnen. Overnachting in Hotel Riviera**** waar u in uw badkamer kan ontspannen in een bad bronwater.

5de dag, dinsdag 13 oktober : YUSONG - PUYO - KWANJU

’s Morgens zetten we ons bezoek van het voormalige Paekche-rijk verder. Meer bepaald PUYO, dat schilderachtig gelegen is tussen de Kum-gang (Gouden rivier) en de Puso-san (Puso-berg). Hier speelde zich de ondergang van de koningen van Paekche af. De legers van het Shilla-koninkrijk belegerden de stad en haar burcht, hooggelegen op de rots van de Kum. Toen de stad in 633 eindelijk in handen viel van de vijand, stortten de 3000 vrouwen van het paleis zich van de Nakhwa-am Rots (“de Rots van de Vallende Bloemen”) in de diepte en werden door de ongenadige rivier meegesleurd. In de KWANCHOK-SA tempel gaat onze aandacht vooral naar de Unjin Miruk, een beeld van 18 m hoogte uit de 10de eeuw, dat de B

oeddha van de Toekomst Maitreya uitbeeldt, Miruk in het Koreaans.
Verder naar CHONJU (Jeonju), de provinciehoofdstad van Chollabuk-do. (Jeollabud-do), aan de rand de Honam vlakte, het grootste landbouwgebied van Korea. Hier maken we een halte in een atelier waar op ambachtelijke wijze het traditionele “Hanji” papier, bestemd voor de kalligrafie,vervaardigd wordt.
Daarna rijden we verder zuidwaarts doorheen de provincie Chollanam-do en komen aan in de provinciehoofdstad KWANGJU. Overnachting in Hotel Prado****.

6de dag, woensdag 14 oktober : KWANGJU - DAEGU : uitstap Songgwang-sa & Hwaom-sa

’s Morgens bezoek van SONGGWANG-SA. Samen met deze van Tongdo-sa en Haein-sa, behoort de tempel tot de groep van de drie pijlers van het Koreaans boeddhisme die de Drie Juwelen van het boeddhisme (Boeddha, Dharma, Sangha) vertegenwoordigen. Songgwang-sa is de “Sung” (monnik) tempel, waar de nadruk gelegd wordt op de Gemeenschap van monniken of de Sangha, terwijl Tongdo-sa de “Pul” (Boeddha) tempel is met nadruk op de geest van Boeddha, en de Haein-sa de “Pob” (Wet) tempel is met nadruk op de Doctrine of Dharma. Sedert de 12de eeuw, onder de invloed van de monnik Pojo Kuksa, is het klooster het centrum van de Zen-meditatie en sedert 1969 het enig klooster van Korea dat buitenlandse monniken onderdak verschaft.
Verder naar het HWAOM-SA klooster te midden van het Chiri-gebergte. De in 544 gestichte tempel is zijn faam verschuldigd aan meester Ei-Sang, die er in 643 een groot studiecentrum van maakte van de Avatamsaka soetra of “Bloemenkrans soetra”, oorspronkelijk in het Sanskriet samengesteld. Deze sutra heeft verregaande gevolgen gehad voor het Chinees boeddhisme : de Hua-Yan school wijdde zich aan deze soetra alvorens naar Korea uitgevoerd te worden (de Hwa Om school, het Koreaanse equivalent van de Hua-Yan). Het is dan ook Vairocana die hier in de belangrijkste gebedshal, vlak tegenover de ingangspoort, vereerd wordt. Maar dit heiligdom wordt duidelijk overschaduwd door dit van de historische Boeddha Sakyamuni -de enorme Kakwang-jon- die het ganse linker gedeelte van het hoge terras in L-vorm van het kloosterhof bezet. Onbeschadigd gebleven sedert haar bouw in 1703, is de Kakwang-jon het grootste gebedsgebouw van het land. We wonen een theeceremonie bij en kunnen deelnemen aan zen-meditatie onder leiding van een monnik. ‘s Avonds aankomst in DAEGU.
Overnachting in het hotel Grand****.

7de dag, donderdag 15 oktober : DAEGU - HAEINSA - KYONGJU

’s Morgens, vertrek naar het Kaya-gebergte, waar zich in een dichtbeboste vallei het HAEIN-SA klooster verschuilt. Zoals deze van Hwaom-sa, behoort de Haein-sa tot de Hwa Om sekte waarvan de leer tracht te bewijzen dat onze verschijningswereld slechts een uit de lucht gegrepen hersenschim is, “een weerspiegeling in het water”, waaraan de naam van het klooster ontleend werd, “Tempel van de weerspiegeling in het water”. Onder de drie pijlers van het Koreaans boeddhisme, is Haein-sa de “Pob” (Dharma) tempel dankzij zijn verzameling van de Tripitaka Koreana. De unieke aantrekkingskracht van de Zen tempel van Haeinsa schuilt zowel in zijn ligging midden in het woud als in zijn bibliotheek van xylografische planken waarmee men destijds de Tripitaka drukte. Boeddha had bij zijn dood geen enkele tekst nagelaten, maar gelukkig gaven zijn leerlingen in concilie verzameld opdracht aan Ananda, de neef van Boeddha, Kasop en Upali om preken, voorschriften en kloosterregels op schrift te stellen. Het geheel wordt de Tripitaka genoemd of “de Drie Korven”, oorspronkelijk opgesteld in het Pali en later in het Sanskriet.
De Tripitaka Koreana, gesneden tussen 1235 en 1251 op 81.258 drukblokken, is bestemd om de oudste, de volledigste en meest ongeschonden boeddhistische Canon in het Chinees te drukken. Het is een indrukwekkend werk uit een tijdperk waarin men nog niet beschikte over losse letterblokken. Het hout zelf kende eerst een lange voorbereiding : men weekte het drie jaar in een gezouten bad vooraleer men het voor drie jaar onder de grond begroef en daarna opnieuw drie jaar lang aan de openlucht blootstelde. Het graveerwerk zelf duurde 16 jaar.
Na dit bezoek rijden we naar KYONGJU (Gyeongju), een waar museum in open lucht dat uitpuilt van monumenten en historische schatten. Kyongju was gedurende 1000 jaar (57 v.Chr. - 935) de hoofdstad van de koningen van Silla. Pas in de 4de eeuw verwierf het koninkrijk van Silla aanzienlijke macht. In de 7de eeuw kwamen de Tangs vanuit China om Korea te veroveren, maar de koningen van Silla vochten hevig terug. Ze slaagden er zelfs in voor het eerst het land te verenigen.
In het belangrijke Kyongju National Museum vinden we vele sporen terug uit het tijdperk van het Silla-koninkrijk : gouden kronen, vazen en potten, boeddhistische geloofsobjecten, beeldhouwwerken. Het museum herbergt ook de befaamde klok Emille, een van de grootste in Azië (23 ton brons, 3 m hoog).
De Punhwang-sa is bekend om zijn pagode uit de 7de eeuw. We rijden langs het astronomisch observatorium van Chomsongdae en het zomerpaleis Anapchi.
Overnachting in het Kyongju Concorde Hotel****, gelegen aan het Pomun Meer.

8ste dag, vrijdag 16 oktober : KYONGJU - HAHOE - SEOUL

’s Morgens vervolgen we ons bezoek van KYONGJU. De Pulguk-sa (“tempel van het Land van Boeddha”), een meesterwerk van de architect Kim Tae-Song (8ste eeuw) rust op een massief terras van samengevoegde stenen, uniek in Korea. Het merendeel van de houten bouwwerken zijn later heropgebouwd. Maar de stenen bruggen, trappen en pagodes zijn origineel. Voor het belangrijkste heiligdom, gewijd aan Sakyamuni, bevinden zich twee stoepa’s : deze van rechts, de Tabo-tap, wordt beschouwd als een meesterwerk in zijn soort. De vergulde bronzen beelden van Amitabha en Vairocana, elk in een verschillend heiligdom, zijn kenmerkend voor het Gouden Tijdperk van Silla.
De grot van Sôkkuram dateert uit hetzelfde tijdperk en is een enig mooi voorbeeld van een boeddhistisch heiligdom. De constructie van de granieten rotonde is werkelijk een architecturaal hoogstandje. De grot wordt nu afgeschermd door een glazen wand om te voorkomen dat de kunstschatten verder aangetast worden.
Daarna vertrekken we noordwaarts naar HAHOE, een van de mooiste dorpen van Korea, prachtig gelegen in een bocht van de Naktong rivier. Dit traditioneel dorp is fier op zijn oude aristocratische huizen en zijn met stro bedekte hoeven.
Na het middagmaal in een lokaal restaurant keren we terug naar SEOUL en overnachting in het hotel Sofitel Ambassador****.

9de dag, zaterdag 17 oktober : SEOUL

Na het ontbijt bezoeken we Changdeok Palace. Gebouwd in 1405 was het paleis niet bedoeld om een officiële residentie te worden, waardoor het afwijkt van het gebruikelijke plan van de koninklijke paleizen. Ondanks het non-conformistisch opgevat plan, heeft het Changdeok paleis, dat minder had geleden onder de Japanse invasie van 1592 dan het Kyongkok paleis, uiteindelijk toch de rol vervuld van officiële residentie van 1611 tot 1867. In het verlengde van de tuinen van het paleis van Changdeok ligt de Verboden Tuin (Piwon), een prachtig bebost park van meer dan 40 hectaren waar verrukkelijke paviljoenen zich spiegelen in het stilstaand water van de vele vijvers. Hier konden de vorsten als gewone mensen leven en de strenge etiquette vergeten.
’s Namiddags, mogelijkheid aankopen te doen in de trendy Insadong street, het paradijs voor de antiekliefhebbers. Overnachting in het Sofitel Ambassador Hotel****.

10de dag , zondag 18 oktober : SEOUL - TOKYO

Na het ontbijt vrije tijd tot ons transfer naar de luchthaven voor de Korean Air-lijnvlucht naar TOKYO. Aankomst in het begin van de namiddag. In de namiddag wandeling door de mooie Koishikawa Korakuen Garden, een van de twee mooiste tuinen uit de Edo periode. Vrij avondmaal. Overnachting in het hotel Grand Prince New Takanawa****.

11de dag, maandag 19 oktober : TOKYO

Volledige dag besteed aan het bezoek aan de Japanse megapolis. Het oude Edo was gedurende 350 jaren de zetel van de Tokugawa Shoguns. Tijdens de “Meiji revolutie” (1868), wordt Edo de nieuwe keizerlijke hoofdstad onder de nieuwe naam van Tokyo, “de hoofdstad van het oosten”. Het is een van de grootste steden ter wereld met haar 11 miljoen inwoners: een boeiende en cosmopolitische stad, waar oud en nieuw weten samen te leven. ‘s Morgens bezoek aan de volkswijk van Asakusa met zijn Sensôji tempel, eveneens bekend onder de naam van de tempel van Asakusa Kannon. Vervolgens bezoek aan het keizerlijk heiligdom Meiji Jingû in klassieke Shinto stijl, gewijd aan de hervormer van het moderne Japan. Daarna komt het plein van het keizerlijk paleis aan de beurt. Tenslotte een wandeling in de Ginza wijk. Onderweg een “Teppanyaki”-middagmaal in het New Otani Garden Restaurant.
Overnachting in het hotel Grand Prince New Takanawa****.

12de dag, dinsdag 20 oktober : TOKYO - uitstap Nikko

Daguitstap per autocar naar NIKKO, waar de syncretische tempels (zowel boeddhistisch en shintô) getuigen van zowel de religieuze verdraagzaamheid als van de pracht en praal van de Tokugawa shoguns. De I-Ro-Ha Zaka, de bekende zigzagweg, en de Kegonwatervallen zijn het schoolvoorbeeld van het Japanse landschap. Bezoek aan de Tosho gu of het Mausoleum van Tokugawa Ieyasu (1542-1616), de Japanse Napoleon, stichter van het Tokugawa-sjogoenaat (1603-1868). Vervolgens bezoek van de Rinoji tempel. Onderweg westers middagmaal in het restaurant Hoshino aan het Chuzenji meer. Terugkeer naar Tokyo en overnachting in het hotel Grand Prince New Takanawa****.

13de dag, woensdag 21 oktober : TOKYO - KAMAKURA - HAKONE

Vertrek per autocar naar KAMAKURA, de zetel van de militaire bakufu regering (1192-1333), waar we de bronzen Daibutsu (“Grote Boeddha”) van de Kôtoku-In tempel uit 1252 en het shintoïstisch heiligdom Tsurugaoka Hachimangu bezoeken. Verder naar de streek van de beroemde FUJI BERG of Fuji-san. Bij aankomst in HAKONE bezoek aan de Owakudani vallei. Middagmaal bij het Ashi meer in het Hakone Hotel. ‘s Namiddags, boottocht op het meer en verder per kabellift naar de top van de Komagadake berg. Overnachting in het hotel Hakone Kowakien***Sup.

14de dag, donderdag 22 oktober : HAKONE - KYOTO

Vandaag zal uw hoofdbagage afzonderlijk naar uw hotel in Kyoto gebracht worden.
Transfer naar het station van Mishima en vertrek per sneltrein naar KYOTO, de in 794 gestichte voormalige keizerlijke hoofdstad van Japan. De moderne stad met brede lanen heeft de geometrische plattegrond uit de Heian-periode overgeërfd, die door de Chinese geomantiek beïnvloed was.
Bij aankomst bezoek van het Zilveren Paviljoen of Ginkakuji, gebouwd in 1482 door shogun Yoshimasa als zijn tweede verblijf op het platteland. Na zijn dood werd de villa omgebouwd in een school van de boeddhistische Rinzai-sekte. Het ander gebouw behorende tot het geheel is de Togu-dô, het prototype van de theepaviljoenen. De cha-no-yu of de “theeceremonie” -in feite de kunst van de thee- zou hier ontstaan zijn door toedoen van Shuko, een Zen monnik en zou een eigen theehut met verfijnde, landelijke eenvoud vereisen. Ook de zandtuin van de Ginkakuji is een hoogtepunt van de Zen-filosofie.
Middagmaal in een lokaal restaurant.
‘s Namiddags, bezoek aan de Ryoanji (tempel van de Rust van de Draak) en zijn Zen-tuin van zand en steen (droge tuin : kare sansui, of stenen tuin : sekitei). Deze tuin met zijn diepe betekenis, die in de hele wereld zijn weerga niet heeft, zou men beter de “tuin van het niets”, mutei, of de “tuin der leegheid”, kutei, kunnen noemen dan de stenen tuin. We eindigen ons bezoek met de Kôryûji tempel -ouder dan de stichting van de stad- waarvan de beroemde Miroku Bosatsu (Asuka periode), het oudste beelhouwwerk van Kyoto en een van de mooiste van het land, het bezoek overwaard maakt. Dit beeld van de Boeddha van de Toekomst zou in 623 geschonken zijn door het Koreaanse Koninkrijk van Silla, of zou gemaakt zijn in opdracht van prins Shotoku (592-627), die het Boeddhisme en de Chinese cultuur in Japan invoerde. Wat het ook weze, de Koreaanse invloed is overduidelijk bij dit beeld en bij het gelijkaardig beeld in het Chuguji nonnenklooster nabij Nara, dat wij later bezoeken. Die Koreaanse invloed wordt in Japan maar schoorvoetend aanvaard. Beide sculpturen behoren tot de grootste meesterwerken van de Boeddhistische beeldhouwkunst aller tijden.
Overnachting in het hotel Fujita Kyoto***.

15de dag, vrijdag 23 oktober : KYOTO

Vandaag zetten we ons bezoek aan het “Firenze van het Oosten” verder. We bezoeken eerst twee tempels gewijd aan Kannon, de Japanse vrouwelijke vorm van Avalokiteshvara, de bodhisattva van het universele medelijden : de Kiyomizu-dera met haar krachtige architectuur in hout gebouwd op een vooruitspringende rots, die de stad overheerst. Het boeddhistische hoofdbeeld hier is een elfhoofdige Kannon van hout. De Sanjusangendo is een lange hal die zijn naam dankt aan de 33 (sanju-san) ruimten tussen de pijlers van het gebouw met zijn welgeteld 999 houten Kannon rond een zittende, duizendarmige Kannon van de hand van de beroemde beeldhouwer Tankei. We eindigen de voormiddag in het Nationaal Museum.
Tempura-middagmaal in het hotel Kyoto Kokusai.
’s Namiddags, bezoek van het Nijo-kasteel, waarvan de geschiedenis innig verweven is met deze van de shoguns. Gebouwd in 1603 als residentie van Ieyasu, de eerste shogun van de Tokugawa dynastie, na zijn benoeming door de keizer als Seii-Tai-Shogun (letterlijk: Opperbevelhebber van het Expeditiecorps tegen de Barbaren), bleef het kasteel in handen van de Tokugawa tot de Meiji Restauratie in 1868. Nijo is terecht beroemd voor zijn harmonieus opgevatte gebouwen, zijn prachtige fusuma (schuivende panelen), zijn schilderijen van de Kano-school en zijn uitgestrekte tuinen.
Vervolgens het heiligdom Heian Jingu, een reconstructie uit 1895 op verkleinde schaal van het eerste keizerlijk paleis van 795. Vandaar de Chinese invloed. Dit shinto-heiligdom werd in 1895 gebouwd om de stichtingdatum (795) van de hoofdstad in Kyoto te herdenken, en is toegewijd aan keizer Kammu (de stichter van Kyoto) alsook aan keizer Komei (vader van keizer Meiji). Achter het heiligdom vinden we een mooie Japanse tuin. Overnachting in het hotel Fujita Kyoto***.

16de dag, zaterdag 24 oktober : KYOTO

We starten deze morgen met de Tofukuji die, gesticht in 1236, als een van de vijf belangrijkste zen-tempels van Kyoto wordt beschouwd. Vervolgens het beroemde Gouden Paviljoen of Kinkakuji, een meesterwerk van harmonie waarvan de volmaakte schoonheid door Mishima bezongen werd. Het betreft een oorspronkelijke keizerlijke villa omgevormd in een Zen-tempel na het overlijden in 1408 van Yoshimitsu, derde Ashikaga shogun.
Middagmaal in lokaal restaurant.
‘s Namiddags, bezoek van de Sanzen-in tempel, gesticht in de 9de eeuw, en het nonnenklooster Jakko-in, waar in de 12de eeuw keizerin Kenreimon-in van de Taira clan zich terugtrok. In 1185 werden de Taira uitgemoord in een zeeslag met de Minamoto. Kenreimon-in werd als enige overlevende in het klooster opgenomen, waar ze gedurende 27 jaar tot haar dood verbleef. We eindigen de namiddag in het artisanaal centrum van Kyoto. Overnachting in het hotel Fujita Kyoto***.

17de dag, zondag 25 oktober : KYOTO - NARA

Vertrek per autocar naar Nara. Bij aankomst verder naar het IKARUGA, het dorp waar zich de buitengewoon interessante Hôryuji-tempel bevindt. Deze zeer oude tempel werd in de de Asuka-periode (593-710) opgetrokken en gaat dus de stichting van Nara vooraf. De Horyuji werd in 607 gesticht door prins Shotoku. Deze unieke tempel stond aan de wieg van het Japans boeddhisme en is tevens de oudste bewaard gebleven tempel van Oost-Azië. Enkele gebouwen zijn zelfs de oudste houten bouwwerken ter wereld. Bezoek van de twee grote gebouwcomplexen, de Sai-in (tempel van het Westen) en de To-in (tempel van het Oosten). Vervolgens bezoek van het naburige nonnenklooster Chuguji, die het sublieme houten beeld van de Miroku-Bosatsu herbergt, eveneens gekend onder de naam van Nyorin Kannon Bosatsu.
Onderweg middagmaal in een lokaal restaurant.
’s Namiddags, bezoeken we NARA zelf, de eerste permanente hoofdstad (710-794) van het land. Heijokyo zoals de stad toen genaamd was, zou haar statuut minder dan een eeuw behouden tot de zetel van het rijk naar Heiankyo (het huidige Kyoto) werd overgeplaatst, maar deze periode zou echter een van de hoogtepunten van de Japanse beschaving uitmaken. Bezoek aan de Toshodaiji Tempel, die in 759 gesticht werd door de Chinese priester Kien Tchen of Ganjin, die aan de oorsprong van de Risshu-sekte stond. Overnachting in het hotel Fujita Nara***.

18de dag, maandag 26 oktober : NARA - KOYASAN

Alvorens Nara te verlaten bezoeken we de Todaiji, waarvan de belangrijkste tempel, de Daibutsuden, de grootste houten constructie ter wereld, een reusachtig beeld van de Boeddha Vairocana herbergt. Vervolgens bezoek aan het shintoïstisch Kasuga-heiligdom beroemd om zijn duizenden stenen en bronzen votieflantaarns.
Tegen de middag, vertrek per autocar naar Gokurakubashi. Lunchbox onderweg. Bij aankomst per kabelbaan naar de KOYA-berg (Koya-san), de grote heilige berg van de Shingon-sekte. Wandeling in de dodenstad van de Koyasan gelegen in een bos met duizendjarige cipressen. Onze wandeling brengt ons tot aan de Tempel der 10000 Lampen en de Okunoin, het mausoleum van Kobo Daishi of Kukai (774-835), stichter van de Shingon-sekte. Opmerkelijk is ook de klokketoren van de Kongobuji, de belangrijkste tempel gesticht door Kukai. Tenslotte bezoeken we het Museum (Reihokan). Vegetarisch avondmaal en overnachting in de “herberg” (shukubo) van het Fukuchi-in klooster.

19de dag, dinsdag 27 oktober : KOYASAN - HIMEJI - KURASHIKI

Deze morgen wonen we in de vroege ochtend de boeddhistische dienst met zijn strenge liturgie bij. Na een Japans ontbijt vertrek per autocar naar HIMEJI. Het Kasteel van de Witte Reiger werd in de 14de eeuw opgericht en vervolgens vergroot door Ikeda Terumasa in de 17de eeuw. Nu is het het prachtigste voorbeeld van alle forten in Japan. Middagmaal in het Nikko Himeji hotel. Verder naar KURASHIKI, romantisch stadje dat op een geslaagde manier het oude stadsbeeld met zijn grachten en wilgenlanen heeft weten te bewaren. Overnachting in het hotel Kurashiki Kokusai****.

20ste dag, woensdag 28 oktober : KURASHIKI - BINNENZEE - HIROSHIMA

’s Morgens bezoeken we al wandelend KURASHIKI, waar de fraai geproportioneerde pakhuizen tot musea, zoals het Ohara-museum, omgebouwd werden.
Vervolgens vertrek per bus naar de eilanden Omishima en Ikuchijima in de Binnen Zee (Seto Nakai). Onderweg middagmaal in een lokaal restaurant. Aankomst in HIROSHIMA. Overnachting in het hotel ANA Hotel Hiroshima****.

21ste dag, donderdag 29 oktober : HIROSHIMA - MIYAJIMA

‘s Morgens, bezoek aan het Peace Memorial Park, een ontroerende ruimte die de verschrikking van de eerste atoombom (6 augustus 1945) oproept. Middagmaal in een lokaal restaurant.
’s Namiddags vertrek naar het eiland MIYAJIMA, een van de drie mooiste kustlandschappen van Japan. Bezoek aan het “drijvend” heiligdom van Itsukushima. Zijn grote “Torii” met de voeten in de zee is een van de beroemdste uitzichten van het Land van de Rijzende Zon. Overnachting in het mooie ryokan-hotel Iwaso (geen officiële classificatie).

22ste dag, vrijdag 30 oktober : MIYAJIMA - Iwakuni - Hiroshima - OSAKA

’s Morgens, vertrek naar IWAKUNI. Bezoek van het kasteel van Iwakuni en de brug Kintai-kyo, eveneens gekend onder de naam van Kintai-bashi. De houten brug met vijf bogen werd oorspronkelijk in 1673 gebouwd. Middagmaal in een lokaal restaurant. ’s Namiddags vertrek per Shinkansentrein naar OSAKA. Overnachting in het Righa Royal Hotel****.

23ste dag, zaterdag 31 oktober : OSAKA - SEOUL - PARIJS - BRUSSEL

Na het ontbijt transfer om 10u00 naar de luchthaven. Afreis met een Korean Air lijnvlucht naar Seoul. Bij aankomst aansluitende vlucht naar Parijs. Verder per autocar naar Brussel.


Prijs en voorwaarden

Prijs per persoon : 6790 EUR
Singletoeslag : 1175 EUR

Frans Boenders als gids Brussel - Brussel die zorgt voor de culturele begeleiding en de vertaling.


INBEGREPEN IN DE PRIJS
- Korean Air-lijnvluchten Parijs - Seoul - Tokyo en Fukuoka - Seoul - Parijs
- autocar Brussel - Parijs - Brussel
- de huidige fueltoeslagen en luchthaventaksen in Parijs, Seoul en Fukuoka : 256,86 EUR
- verblijf in de vermelde hotels of gelijkwaardige
- alle kamers met bad of douche en wc (behalve in Koyasan, gemeenschappelijk sanitair)
- vol pension in Korea
- half pension in Japan (ontbijt + middagmaal), behalve in Koyasan en Miyajima, waar het avondmaal ook inbegrepen is)
- alle transfers en transport ter plaatse
- alle bezoeken en entrees zoals vermeld in het programma
- een Franssprekende lokale gids
- de Garantiefondspremie
- de B.T.W.


TE VOORZIENE KOSTEN
- de dranken en persoonlijke uitgaven
- de niet inbegrepen avondmalen in Japan
- de lokale fooien (gids, chauffeur, dragers, ...) : 95 USD
- de fooi aan de begeleider : niet verplicht, maar welkom !

AAN TE RADEN
Een reisverzekering:
a) Volledige verzekering: bagage, ziekte, ongeval, bijstand, repatriëring onbeperkt, ANNULATIE: 100 % van het gedekt kapitaal is verzekerd zonder franchise. Premie: 150 EUR.
b) Bagage + ANNULATIE (geen bijstand): 100% van het gedekt kapitaal is verzekerd zonder franchise. Premie: 125 EUR.Deze prijzen werden berekend op basis van de luchtvaarttarieven en -taksen van januari 2009 en wisselkoers van de YEN
(1 EUR = 120 YEN) en van de USD (1 EUR = 1,32 USD) voor de prestaties in het land van bestemming, en op basis van een minimum van 15 deelnemers.
Voor de overige voorwaarden verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.

FORMALITEITEN
Een reispas geldig tot minstens 6 maanden na uw terugreis.
Geen visum.

REISPAS
Voor het bekomen van een nieuwe reispas moet u rekenen op een periode van 4 weken. Doe tijdig uw aanvraag.

GEZONDHEID
Geen inentingen verplicht.

KLIMAAT
Het beste seizoen om Korea en Japan te bezoeken is de lente en de herfst van eind september tot begin november.

Landkaart

terug => klik op de kaart

Onthaal | Plan v.d. site | Bestemmingen | Detail | Prijs | Algem. Voorwaarden | Begin pagina