.

CULTURELE GROEPSREIS

Zuid-KOREA

Het Land van de Kalme Morgen

  • Het bruisende Seoul tussen verleden en moderniteit
  • Kyongju, het “Museum zonder Muren”, UNESCO werelderfgoed
  • De tempel van Haeinsa met zijn beroemde bibliotheek
  • De poëtische landschappen van het Land van de Kalme Morgen
  • Het Nationaal Park van Seoraksan

15 dagen - Afreis : 16 oktober 2020

Afreis verzekerd vanaf 12 personen!

In Zuid-Korea ontdekken we het best bewaard geheim van Azië. Van het bruisende Seoul naar de stilte van de in de bergen verscholen tempels, en van de paleizen van de Yi-dynastie naar de rijstvelden, treffen we een culturele erfenis met onvoorstelbare schatten aan.

.

De reis in detail

versie 06/12/19 11:22

1ste dag : BRUSSEL - LONDEN - SEOUL

’s Morgens, vertrek uit Zaventem per lijnvlucht van British Airways naar LONDEN, waar aansluiting met een lijnvlucht van dezelfde maatschappij naar SEOUL.

2de dag : SEOUL

Aankomst ‘s ochtends in SEOUL, de hoofdstad van Zuid-Korea, officieel aangeduid als Republic of Korea. Verwelkoming en transfer naar de stad. Haar oorsprong gaat terug tot de 14de eeuw, ten tijde van het koninkrijk van Choson (Jeosun) onder de laatste dynastie van Korea, de Yi dynastie (1392-1910), wanneer de stad aangeduid werd met de naam HANYANG om daarna de naam SEOUL te krijgen, afgeleid van het oude Koreaanse woord Seobeol, wat gewoonweg “hoofdstad” betekent. Ondanks de opkomst van het beton, heeft Seoul gelukkig een zekere Aziatische charme kunnen behouden. In de schaduw van torenhoge gebouwen treft men de drukdoende handelaars aan op de lokale fruit-, groenten- en kruidenmarkten. Een hele wereld die zich nergens aan stoort en zijn eigen tempo volgt.
We maken meteen een eerste kennismaking met twee uitersten binnen deze bruisende wereldstad.
Tijdens een wandeling door Bukchon Hanok stappen we te midden deze grootstad door een traditioneel dorp met kronkelige straten, bestaande uit enkele wijken die gedurende 6 eeuwen door aristocratische families bewoond werden. Daarna ontdekken we in de expositieruimtes van Samsung D’Light de laatste ontwikkelingen op het vlak van digitale technologie.
Na de lunch incheck in het comfortabele Grand Ambassador Hotel****Sup en tijd voor wat rust tot het avondmaal.
Overnachting in het Grand Ambassador Hotel****Sup (Seoul).

3de dag : SEOUL

Na het ontbijt bezoeken we het Changdeok paleis. Gebouwd in 1405 was het paleis niet bedoeld om een officiële residentie te worden, waardoor het afwijkt van het gebruikelijke plan van de koninklijke paleizen. Ondanks het non-conformistisch opgevat plan, heeft het Changdeok paleis, dat minder had geleden onder de Japanse invasie van 1592 dan het Kyongbok paleis, uiteindelijk toch de rol vervuld van officiële residentie van 1611 tot 1867. In het verlengde van de tuinen van het paleis ligt de Verboden Tuin (Piwon), een prachtig bebost park van meer dan 40 hectaren waar verrukkelijke paviljoenen zich spiegelen in het stilstaand water van de vele vijvers. Hier konden de vorsten als gewone mensen leven en de strenge etiquette vergeten.
In de namiddag nemen we onze tijd voor het Museum van Moderne Kunst en het rijke Nationaal Museum : de kunst van de Drie Koninkrijken, de boeddhistische kunst doorheen de eeuwen (maar vooral de Maitreya- of Mirukverzameling), de ongeëvenaarde celadons van Koryo, de witte keramiek van Chosun...
Overnachting in het Grand Ambassador Hotel****Sup (Seoul).

4de dag : SEOUL

Vandaag bezoeken we het “Paleis van de Stralende Gelukzaligheid”, Kyongbok-kung, dat met zijn oppervlakte van 20 hectaren een stad binnen een stad vormt ; het werd gebouwd in 1394. De troonzaal, Kunjôngjôn, die eveneens dienst deed als audiëntiezaal, is het grootste en meest indrukwekkende bouwwerk. Het Kyânghoeru, een nogal zwaar, maar opvallend paviljoen, richt zich trots op te midden van een kunstmatig meertje en wordt gebruikt als ontvangstruimte. Maar het Hyang-Wonjông paviljoen is ongetwijfeld het meest romantische, genesteld op een eilandje te midden van een meer dat onder een bed van lotussen verscholen ligt. Het was destijds de geliefkoosde plek van de koninklijke familie om tot rust te komen.
’s Namiddags een bezoek aan de markt van Namdaemun (“Grote Zuidpoort”) of Dongdaemun (“Grote Oostpoort”) waar we de gezellige drukte op ons af laten komen. In de kleine, maar met goederen overladen straten, te midden van de talloze kramen, vinden we werkelijk alles.
Het trendy Insandong met Insadong straat is dan weer een paradijs voor kunst- en antiekliefhebbers.
Overnachting in het Grand Ambassador Hotel****Sup (Seoul).

5de dag : SEOUL - GONGJU - DAEJEONG

We verlaten de hoofdstad en begeven ons naar SUWON, hoofdplaats van Kyonggido, de provincie rond Seoul. Op het einde van de 18de eeuw was Suwon voor een tijdje hoofdstad, doordat die werd verplaatst door een koning, die uit trouw aan zijn vermoorde vader dicht bij diens graf wou vertoeven. Bezoek van de oude stad met zijn wallen, wachttorens en stadspoorten.
We rijden verder in zuidwestelijke richting en bezoeken het klooster van MAGOK-SA (sa = klooster), dat op ongewone wijze door een rivier in twee wordt gesneden.
In dit westelijk deel van het Land van de Kalme Morgen treft men Gongju en Puyo aan, de oude hoofdsteden van het koninkrijk van Paekche (5de en 6de eeuw), een van de drie Koreaanse koninkrijken (met Koguryo in het noorden en Silla in het zuidoosten), ontstaan in de eerste eeuwen van onze tijdrekening door de afnemende controle van de Chinese Han-dynastie over het Koreaanse schiereiland. De uitstekende landbouwgronden hier maakten het mogelijk dat er rijkelijk werd geleefd. Men onderhield uitstekende relaties met Zuid-China wat leidde tot uitwisseling van Chinese hofschilders en ambachtslui. Anderzijds waren het uitwijkelingen van Paekche die in Japan het boeddhisme introduceerden in 522. Hun invloed verspreidde zich al gauw en vindt men terug in de Japanse architectuur van die tijd.
Bezoek van GONGJU, de hoofdstad van het Paekche Rijk van 475 tot 538, wanneer zijn heersers beslisten zich in Puyo te vestigen om hun dreigende buren van Koguryo te ontvluchten. Bezoek van de koninklijke graven, waaronder dit van koning Muryong (501-523), en aan het Nationaal Museum van de stad waar de gevonden voorwerpen zich nu bevinden.
Overnachting in het Lotte City Hotel**** (Daejeon) in de regio van Yuseong, bekend om de warmwaterbronnen.

6de dag : DAEJEONG - PUYO - SUNCHEON

’s Morgens zetten we ons bezoek van het voormalige Paekche-rijk verder. Meer bepaald PUYO, dat schilderachtig gelegen is tussen de Kum-gang (Gouden rivier) en de Puso-san (Puso-berg). Hier speelde zich de ondergang van de koningen van Paekche af. De legers van het Silla-koninkrijk belegerden de stad en haar burcht, hooggelegen op de rots van de Kum. Toen de stad in 633 eindelijk in handen viel van de vijand, stortten de 3000 vrouwen van het paleis zich van de Nakhwa-am Rots (“de Rots van de Vallende Bloemen”) in de diepte en werden door de ongenadige rivier meegesleurd. In de KWANCHOK-SA tempel gaat onze aandacht vooral naar de Unjin Miruk, een beeld van 18 m hoogte uit de 10de eeuw, dat de Boeddha van de Toekomst, Maitreya of Miruk in het Koreaans, uitbeeldt.
Verder naar CHONJU (Jeonju), de provinciehoofdstad van Chollabuk-do (Jeollabud-do), aan de rand van de Honamvlakte, het grootste landbouwgebied van Korea. Hier maken we een halte in een atelier waar op ambachtelijke wijze het traditionele “Hanji”-papier, bestemd voor de kalligrafie,vervaardigd wordt.
Daarna rijden we verder zuidwaarts doorheen de provincie Chollanam-do en tot in SUNCHEON. Overnachting in het Suncheon Venezia Hotel*** (Suncheon).

7de dag : SUNCHEON - DAEGU

’s Morgens bezoek van SONGGWANG-SA. Samen met deze van Tongdo-sa en Haein-sa, behoort de tempel tot de groep van de drie pijlers van het Koreaans boeddhisme die de Drie Juwelen van het boeddhisme (Boeddha, Dharma, Sangha) vertegenwoordigen. Songgwang-sa is de “Sung” (monnik) tempel, waar de nadruk gelegd wordt op de gemeenschap van monniken of de Sangha, terwijl Tongdo-sa de “Pul” (Boeddha) tempel is met nadruk op de geest van Boeddha, en de Haein-sa de “Pob” (Wet) tempel is met nadruk op de Doctrine of Dharma. Sedert de 12de eeuw, onder de invloed van de monnik Pojo Kuksa, is het klooster het centrum van de Zen-meditatie en sedert 1969 het enige klooster van Korea dat buitenlandse monniken onderdak verschaft.
Vervolgens naar het HWAOM-SA klooster te midden van het Chiri-gebergte. De in 544 gestichte tempel is zijn faam verschuldigd aan meester Ei-Sang, die er in 643 een groot studiecentrum van maakte van de Avatamsaka soetra of “Bloemenkranssoetra”, oorspronkelijk in het Sanskriet samengesteld. Deze sutra heeft verregaande gevolgen gehad voor het Chinees boeddhisme : de Hua-Yan school wijdde zich aan deze soetra alvorens naar Korea uitgevoerd te worden (de Hwa Om school, het Koreaanse equivalent van de Hua-Yan). Het is dan ook Vairocana die hier in de belangrijkste gebedshal, vlak tegenover de ingangspoort, vereerd wordt. Maar dit heiligdom wordt duidelijk overschaduwd door dit van de historische Boeddha Sakyamuni -de enorme Kakwang-jon- die het ganse linker gedeelte van het hoge terras in L-vorm van het kloosterhof bezet. Onbeschadigd gebleven sedert haar bouw in 1703, is de Kakwang-jon het grootste gebedsgebouw van het land.
‘s Avonds aankomst in DAEGU. Overnachting in het Grand Hotel**** (Daegu).

8ste dag : DAEGU - HAEINSA - BUSAN

’s Morgens, vertrek naar het Kaya-gebergte, waar zich in een dichtbeboste vallei het HAEIN-SA klooster verschuilt. Zoals Hwaom-sa, behoort Haein-sa tot de Hwa Om sekte waarvan de leer tracht te bewijzen dat onze verschijningswereld slechts een uit de lucht gegrepen hersenschim is, “een weerspiegeling in het water”, waaraan de naam van het klooster ontleend werd, “Tempel van de weerspiegeling in het water”. Onder de drie pijlers van het Koreaans boeddhisme, is Haein-sa de “Pob” (Dharma) tempel dankzij zijn verzameling van de Tripitaka Koreana. De unieke aantrekkingskracht van de Zen tempel van Haeinsa schuilt zowel in zijn ligging midden in het woud als in zijn bibliotheek van xylografische planken waarmee men destijds de Tripitaka drukte. Boeddha had bij zijn dood geen enkele tekst nagelaten, maar gelukkig gaven zijn leerlingen in concilie verzameld opdracht aan Ananda, de neef van Boeddha, en aan Kasop en Upali om preken, voorschriften en kloosterregels op schrift te stellen. Het geheel wordt de Tripitaka genoemd of “de Drie Korven”, oorspronkelijk opgesteld in het Pali en later in het Sanskriet. De Tripitaka Koreana, gesneden tussen 1235 en 1251 op 81.258 drukblokken, is bestemd om de oudste, de volledigste en meest ongeschonden boeddhistische Canon in het Chinees te drukken. Het is een indrukwekkend werk uit een tijdperk waarin men nog niet beschikte over losse letterblokken. Het hout zelf kende eerst een lange voorbereiding: men weekte het drie jaar in een gezouten bad vooraleer men het voor drie jaar onder de grond begroef en daarna opnieuw drie jaar lang aan de openlucht blootstelde. Het graveerwerk zelf duurde 16 jaar.
Verder naar de havenstad BUSAN, mooi gelegen in een keteldal. Volledig aan de handel gewijd, vormt het toch een aangenaam oponthoud tijdens onze reis.
Wandeling door de beroemde Jagalchi vismarkt en het Yongdusan Park met zijn Toren van Busan. Overnachting in het Golden Tulip Hotel**** (Haeundae, Busan).

9de dag : BUSAN - TONGDOSA - KYONGJU

Op weg naar de historische stad Kyongju bezoeken we nog de beroemde TONGDOSA in een buitengewoon kader. De tempel werd in 646 gesticht om de heilige relieken van de historische Boeddha (een deel van de schedel, zijn kleed en bedelnap) te herbergen, die door de monnik Chajang uit China waren meegebracht. Tongdo-sa behoort tot de groep van de drie pijlers van het Koreaans boeddhisme die de Drie Juwelen van het boeddhisme (Boeddha, Dharma, Sangha) vertegenwoordigen. Tongdo-sa is de “Pul” (Boeddha) tempel met nadruk op de geest van Boeddha.
Na dit bezoek rijden we naar KYONGJU (Gyeongju), een waar museum in open lucht dat uitpuilt van monumenten en historische schatten. Kyongju was gedurende 1000 jaar (57 v.Chr. - 935) de hoofdstad van de koningen van Silla. Pas in de 4de eeuw verwierf het koninkrijk van Silla aanzienlijke macht. In de 7de eeuw kwamen de Tangs vanuit China om Korea te veroveren, maar de koningen van Silla vochten hevig terug. Ze slaagden er zelfs in voor het eerst het land te verenigen.
In het belangrijke Kyongju Nationaal Museum vinden we vele sporen terug uit het tijdperk van het Silla-koninkrijk : gouden kronen, vazen en potten, boeddhistische geloofsobjecten, beeldhouwwerken. Het museum herbergt ook de befaamde klok Emile, een van de grootste in Azië (23 ton brons, 3 m hoog).
In het Park van de Grafheuvels treft men een groot aantal koningsgraven uit het tijdperk voor de eenmaking van Silla. We bezoeken hier de tombe van het Vliegend Paard, ontdekt in 1974. Hier vond men 10.000 voorwerpen, waaronder een gouden kroon. Enkele van deze kunstschatten worden tentoongesteld in het museum.
De Punhwang-sa is bekend om zijn pagode uit de 7de eeuw. We rijden langs het astronomisch observatorium van Chomsongdae en het zomerpaleis Anapchi.
Overnachting in het Benikea Swiss Rosen Hotel*** (Kyongju).

10de dag : KYONGJU - ANDONG

’s Morgens vervolgen we ons bezoek van KYONGJU. De Pulguk-sa (“tempel van het Land van Boeddha”), een meesterwerk van de architect Kim Tae-Song (8ste eeuw) rust op een massief terras van samengevoegde stenen, uniek in Korea. Het merendeel van de houten bouwwerken zijn later heropgebouwd. Maar de stenen bruggen, trappen en pagodes zijn origineel. Voor het belangrijkste heiligdom, gewijd aan Sakyamuni, bevinden zich twee stoepa’s : deze van rechts, de Tabo-tap, wordt beschouwd als een meesterwerk in zijn soort. De vergulde bronzen beelden van Amitabha en Vairocana, elk in een verschillend heiligdom, zijn kenmerkend voor het Gouden Tijdperk van Silla.
De grot van Sôkkuram dateert uit hetzelfde tijdperk en is een enig mooi voorbeeld van een boeddhistisch heiligdom. De constructie van de granieten rotonde is werkelijk een architecturaal hoogstandje. De grot wordt nu afgeschermd door een glazen wand om te voorkomen dat de kunstschatten verder aangetast worden. In de buurt bevindt zich de Gwaenung grafsite, een schoolvoorbeeld van de grafconstructie van de Silla dynastie.
Daarna vertrekken we noordwaarts naar HAHOE, een van de mooiste dorpen van Korea, prachtig gelegen in een bocht van de Naktong rivier. Dit traditioneel dorp is fier op zijn oude aristocratische huizen en zijn met stro bedekte hoeves.
Verder naar ANDONG en overnachting in het hotel Andong Park*** (Andong).

11de dag : ANDONG - SAMCHEOK - DONGHAE

’s Morgens bij het verlaten van Andong maken we een halte bij het reusachtige beeld dat Jebiwon of Amita-bul (Amitabha Boeddha) uitbeeldt.
Vervolgens bezoek aan de befaamde confucianistische privé school TOSAN SOWON, gebouwd in 1574 tijdens de Chosun dynastie ter herdenking van de geleerde Yi Hwang (1510-1570), beter bekend onder zijn schuilnaam Toegye. Hij was een van de twee invloedrijkste confucianistische geleerden van het Land van de Kalme Morgen. De andere was zijn tijdgenoot Yi Yulgok. Vijf jaar na zijn overlijden werd de school door de koning verheven tot sowon, het equivalent op privé gebied van de koninklijke scholen (hyanngyo) waarvan de beste leerlingen vervolgens toetraden tot de confucianistische universiteit Sungkyunkwan van Seoul. Men organiseerde er jaarlijks officiële examens.
Vervolgens bereiken we de “drijvende rotstempel” of PUSOK-SA (Buseok-sa), die negen terrassen bezet. Het klooster, gesticht in de 7de eeuw door de beroemde monnik Uisang, heeft een van de oudste bewaarde houten tempelstructuren uit Korea: de Muryangsu-jon uit de Koryo-periode (13de eeuw). Hier kan u ook een prachtig vergulde Amita-bul bewonderen. Verder naar SAMCHEOK en DONGHAE. Overnachting in het hotel Donghae Convention Hotel*** (Donghae).

12de dag : DONGHAE - SOKCHO

Langs Donghae en Kangnung (Gangneung) bereiken we het Odaesan Nationaal Park. Bezoek aan het WOLJONG-SA klooster, een mooi voorbeeld van de geslaagde restauratiewerken die de Koreanen ondernemen om de oude glorie van hun historische sites te herstellen. Vervolgens rijden we noordwaarts langs de Oostelijke Zee. Bezoek van de OJUK-HON, de woonst van de beroemde Yi Yulgok (1536-1584) en van het aan de zee gelegen NAKSAN-SA klooster. Verder richting het schilderachtige gebergte van SEORAK SAN. Overnachting in het Ramada Hotel**** (Sokcho), gelegen aan de zee en onze uitvalsbasis voor het bezoek aan het Nationaal Park van Seoraksan.

13de dag : SEORAKSAN

Bezoek aan het hart van het SEORAKSAN NATIONAAL PARK. Na het bezoek van de aan Amita-bul gewijde Sinheung-sa tempel en de Heundeul Bawi, nemen we de kabelbaan naar het fort Gwongum-song van waar we van een adembenemend uitzicht genieten over het prachtig in herfstkleuren getooide gebergte. Indien de tijd het toelaat begeven we ons nog naar de Sibiseonnyeotang vallei.
Overnachting in het Ramada Hotel**** (Sokcho).

14de dag : SOKCHO - SEOUL

Deze morgen ontdekken we de Paekdam-vallei met de Paekdam-sa tempel diep in het Nationaal Park alvorens onze terugkeer naar Seoul aan te vatten. In de streek van Yoju bezoeken we YONG-NUNG (Yeongneung), het graf van de grote koning Sejong (1418-1450) waaraan de Koreanen het hangul-alfabet verschuldigd zijn. In ICHEON bevinden zich verscheidene pottenbakkersateliers. De keramiek is een kunsttak waarin het Land van de Kalme Morgen gedurende eeuwen toppunten van verfijndheid heeft bereikt, denken we maar aan de ongeëvenaarde celadon-keramiek uit de Koryo-dynastie.
Aankomst in SEOUL en overnachting in het hotel Grand Ambassador****Sup (Seoul).

15de dag : SEOUL - LONDEN - BRUSSEL

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de British Airways-lijnvlucht naar LONDEN.
Aankomst in LONDEN in de namiddag en aansluitende lijnvlucht van dezelfde maatschappij naar BRUSSEL. Aankomst ’s avonds in Zaventem en einde van een wondermooie reis.

Prijs en voorwaarden

Prijs per persoon : 4490 EUR
Singletoeslag : 795 EUR


INBEGREPEN IN DE PRIJS
- de British Airways lijnvluchten in economy: Brussel - Londen - Seoul
(+/- 12h30) en Seoul - Londen - Brussel
(+/- 13h15)
- de huidige brandstoftoeslagen, luchthaven- en veiligheidstaksen in Brussel, Londen en Seoul: 324,75 EUR
- 13 nachten verblijf in de vermelde 3* en 4* sterren-hotels of gelijkwaardige (lokale normen)
- alle kamers met bad of douche en wc
- volpension van de lunch op dag 2 tot het ontbijt op dag 15, middag- en avondmaal meestal in lokale restaurants
- een theeceremonie
- alle transfers en transport ter plaatse
- alle bezoeken en entrees zoals vermeld in het programma
- een Franssprekende lokale gids
- een ICTAM-begeleider Brussel-Brussel die zorgt voor de vertaling
- de Garantiefondspremie
- de B.T.W. volgens de huidige aanslagvoeten

TE VOORZIENE KOSTEN
- de dranken en persoonlijke uitgaven
- de fooien : 90 EUR

AAN TE RADEN
- Wij raden u aan om een annulerings- en reisbijstandsverzekering af te sluiten voor uw pakketreizen.
- De facultatieve, tijdelijke reisverzekering MAPFRE-ICTAM TRAVEL INSURANCE Full Option All Risks (REF GTICTA-NL-20181101) : bagage, ziekte, ongeval, bijstand, ANNULERING : 100% van het gedekt kapitaal is verzekerd zonder franchise en ANNULERING All Risks : 75% van het gedekt kapitaal is verzekerd zonder franchise (raadpleeg de polis voor alle details). Premie: 495 EUR
Gelieve te noteren dat het aanbod van reisverzekeraar Mapfre onderhevig is aan beschikbaarheid en/of wijzigingen van verzekeringsproduct en premie.

- Deze prijzen werden berekend op basis van de luchtvaarttarieven en -taksen van november 2019 en wisselkoers van 1 EUR = 1,14 USD voor de prestaties in het land van bestemming in oktober 2020 en voor een groepsreis met een minimum van 12 deelnemers. De eventuele opzegging van de overeenkomst wegens het niet behalen van de minimum aantal benodigde deelnemers voor groepsreizen gebeurt uiterlijk 20 dagen voor afreis.
- Deze reis is niet geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit.
- Bij de reisbevestiging wordt een voorschot van 30% van de prijs van de pakketreis aangerekend. De saldofaktuur wordt in regel ten laatste 30 dagen voor afreis toegestuurd.
- De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde voor het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding zoals gestipuleerd in onze bijzondere voorwaarden.
- Voor de overige voorwaarden verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.
- Alle bezoeken vermeld in het programma worden uitgevoerd, maar niet altijd in dezelfde volgorde.

FORMALITEITEN
Een reispas geldig tot minstens 6 maanden na uw terugreis.
Geen visum nodig voor personen met de Belgische identiteit.
Voor het bekomen van een nieuwe reispas moet u rekenen op een periode van 4 weken. Doe tijdig uw aanvraag.

GEZONDHEID
Geen inentingen verplicht.

KLIMAAT
We reizen naar Korea tijdens de prachtige herfstperiode (van eind september tot begin november).

Landkaart

terug => klik op de kaart

Onthaal | Plan v.d. site | Bestemmingen | Detail | Prijs | Algem. Voorwaarden | Begin pagina

Bergstraat 52
1000 Brussel
tel : 00-32-2-548 98 98
fax : 00-32-2-511 12 98
e-mail : info@ictam.com
verg. A1198