.

CULTURELE GROEPSREIS

OESBEKISTAN

11 dagen
- Afreis : 5 april 2020
- Afreis : 16 september 2020 (programma en voorwaarden hier)

.

Land van verdwenen koninkrijken en culturen zoals de Bactriaanse, de Sogdiaanse, de Parthische en die van Khorezm en van de volkeren die bijdroegen tot de vorming van de Oesbeekse cultuur : Kuchanen, Tokharen, Arabieren, Perzen, Turken, Mongolen.
Kruispunt van karavaanroutes waaronder de beroemde Zijderoute, die Xian, de Sera (= zijde in het Latijn)-metropolis, met de Middellandse Zee verbindt. Van de 6de tot de 14de eeuw werden zijde, specerijen, luxegoederen, porselein, zeep, buskruit, wetenschap en godsdienst overgedragen door handelaars, missionarissen en geleerden langsheen deze route die op een vreedzame wijze volkeren en landen met elkaar verbond.

.

De reis in detail

versie 18/09/19 15:43

1ste dag : BRUSSEL - ISTANBUL - TASHKENT

Samenkomst in de voormiddag in de luchthaven van Zaventem. Check-in en vertrek met een Turkish Airlines-lijnvlucht naar Tashkent, via Istanbul. Tashkent is de hoofdstad van Oesbekistan, één van de zes moslimrepublieken van de oude USSR en onafhankelijk sinds 31 augustus 1991.

2de dag : TASHKENT

Aankomst in TASHKENT na middernacht. Na de grensformaliteiten, onthaal en transfer naar hotel City Palace, waar we enkele uren kunnen rusten en ontbijten. Middagmaal in de stad. In de namiddag panoramisch bezoek van de stad, metropool van Centraal-Azië en een van de oudste steden, waarvan we het 2000 jaar oude verleden zullen doorlopen. Die geschiedenis is kleurrijk en aangrijpend, wat tot uitdrukking komt tijdens ons bezoek aan de nieuwe en de oude stad. De nieuwe stad is de vrucht van de solidariteit met de oude staten van de USSR na de aardbeving in 1966: iedere republiek nam de heropbouw van een stadswijk op zich. De Oesbeekse stijl ontdekken we in de moderne gebouwen zoals het Raadhuis van de Ministers, het theater Khamza, de televisietoren,... maar nog meer in het urbanisme: een derde van de stad wordt ingenomen door tuinen en parken en tal van fonteinen. Indien nog tijd kunnen zij die willen een ritje met de metro maken.
Doorheen de oude stad keren we terug in de tijd. In de 18de eeuw telde Tashkent 18 karavanserais en ongeveer 5000 winkeltjes: het fungeerde immers de voorbije eeuwen als centrum van handel en nijverheid, op het kruispunt van karavaanroutes.
De animistische en sjamanistische Oesbeken worden fervente moslims en nemen een merkwaardige plaats in binnen de islamitische wereld en cultuur. De monumenten van de oude stad zijn evenveel getuigen van dit grootse verleden: de madrassa Barak-Khana, het mausoleum van Kaffab Chachi, opgericht in de 16de eeuw ter ere van een in 976 overleden theoloog, en de madrassa Koukeldach, eveneens uit de 16de eeuw, van waaraf men de overspelige echtgenotes wierp.
De turkooizen koepels van de gigantische hammam (Turks bad) getuigen van de levendige traditie van deze oude oosterse instelling. In de Bazaar van Isk-juva vindt men alles en u kan er vaststellen dat het marchanderen een geliefd tijdverdrijf is van de Oesbeken. Even karakteristiek zijn de discussies in de talrijke “tchaïkhana”, de theehuizen.
Overnachting in hotel City Palace**** of gelijkwaardig (Tashkent).

3de dag : TASHKENT - URGENCH - KHIVA

’s Morgens, vlucht naar URGENCH, de moderne hoofdplaats van de streek van Khorezm. Hier komen we aan na anderhalf uur vliegen, over een afstand van 720 km tussen Tashkent en Urgench. Onthaal en transfer naar KHIVA. Rest van de dag besteed aan het bezoek van KHIVA, een stad ouder dan duizend jaar, gelegen op 32 km van Urgench op een oude karavaanroute. Ze behoorde tot het koninkrijk Khorezm, zelf van Iraanse oorsprong, welvarend dankzij de verbetering van de irrigatietechnieken, van uitzonderlijk belang binnen deze woestijn van Karakoum. De stad deelde het lot van dit koninkrijk dat beurtelings werd overrompeld door de Arabieren in 712, door de Mongolen in 1221, door Tamerlan op het einde van de 14de eeuw en door de Oesbeken in 1512. Khiva herleefde eindelijk als hoofdstad van een onafhankelijk kanaat in het begin van de 17de eeuw. Na onophoudelijke oorlogen kon de sjah van Perzië, Nadir Sjah, Khiva in 1740 opnieuw annexeren. Pas in het begin van de 19de eeuw, in 1804, schonk de dynastie van de Koungraten de onafhankelijkheid en luister terug aan het kanaat. Middagmaal in een lokaal restaurant.
Vandaag kunnen we de binnen- en buitenstad bewonderen, elk met hun eigen ommuring: de Dihan Kala, of de buitenstad, waar de huidige bevolking leeft, en de Ichan-Kala, de binnenstad, een waar openluchtmuseum!
Bezoek ondermeer aan de onvoltooide Kalta Minar minaret, die bestemd was om de hoogste minaret van het moslim Oosten te worden. Vervolgens het mausoleum van de dichter Pahlavan Mahmoud, de Djuma moskee (Vrijdagmoskee), madrassa’s (mohammedaanse hogescholen) zoals deze van Allakouli Khan en deze van Islam Khodja met z’n 45 m hoge minaret, vestingen zoals de Kounia Ark (de oude burcht), en tenslotte paleizen zoals dat van Tach Khaouili, “domein van steen”, een synthese van de architectuur van de stedelijke huizen en van de plattelandsgebouwen, ontworpen voor de verdediging, karavanserais en markten.
Deze oosterse droomwereld van majolica’s, marmer, fresco’s, stenen en houtsnijwerk, weerspiegelt het vakmanschap van de ambachtslui. Het koperwerk van Khiva is vermaard. Avondmaal in een vroegere madrassa. Overnachting in hotel Malika Khiva of Asia Khiva*** of gelijkwaardig (Khiva).

4de dag : KHIVA - BOUKHARA

Vertrek naar Boukhara, gelegen op 550 km van Urgench. De oase van Khorezm achter ons latend, volgen we gedeeltelijk de loop van de Amou Darya door de immense zandvlakte van de Kizil Kum (Rood Zand) om uiteindelijk de uitgestrekte katoenvelden te bereiken, die op de woestijn werden gewonnen dankzij de irrigatie. Dit levert mooie, vruchtbare landschappen en beelden op maar voor het Aral-meer dreigt dit een regelrechte ecologische ramp te worden. Picnic middagmaal in de woestijn.
Na 7 uur rijden, bereiken we BOUKHARA, oude karavaanetappe, en één van de parels langs de Zijderoute. Verblijf in het hotel Omar Khayyam**** of gelijkwaardig (Boukhara).

5de & 6de dag : BOUKHARA

Ofschoon het ontstaan van de stad nog verder in de tijd teruggaat - daar deze verbonden is aan het lot van het Sogdiaanse koninkrijk, veroverd door Alexander de Grote - komt de huidige naam voort van een klooster (vikhara in het Sanskriet) op de Zijderoute in de 7de eeuw. De stad zal op de beslissende historische momenten steeds fungeren als een religieuze haard en toevluchtsoord voor de vervolgden.
Na haar inname door de Arabieren in 709 wordt Boukhara in 892 een belangrijk kalifaat onder de Samaniden. We bewonderen hier het mausoleum van Ismaïl Samani, dat ondanks zijn bescheiden afmetingen een monumentaal karakter heeft dankzij een streng systeem in de verhoudingen. De technische virtuositeit van het mozaïekwerk met de gevelstenen is uniek in de wereld.
Toen de islam in de 10de eeuw zijn opmars kende, droeg Boukhara hiertoe bij via beroemde telgen zoals Abou Ali Ibn Sina, bij ons beter bekend als Avicenna, de Aristoteles van de Middeleeuwen, dichter, geleerde en dokter, auteur van de “Canon”, gedurende eeuwen het basiswerk voor studenten geneeskunde. Roudaki en Dakiki, twee dichters, laten in hun werk de Perzische taal, lang onderdrukt door de Arabieren, schitteren.
We wandelen naar het Registan-plein, gedomineerd door de Ark, versterkte residentie van de emirs tot 1920.
De Kalian minaret (Grote Minaret) beheerst met haar 47 m het Poï-Kalian-complex (Voet van de Grote) en is via een kleine brug verbonden met de Kalian Moskee (Grote Moskee). Deze minaret diende niet enkel om de gelovigen tot het gebed op te roepen, maar was tevens een baken voor de karavanen die door de woestijn trokken. Aan de andere kant van het plein bevindt zich de Mir-i-Arab madrassa, een mooi voorbeeld van de bouwstijl onder de Cheibaniden (16de eeuw).
De Ulugbek-madrassa uit de 15de eeuw is de oudste theologische hogeschool van Centraal-Azië. Op dezelfde as werd de Khan Abdalaziz madrassa met haar mooie majolica’s opgetrokken in opdracht van een vorst die interesse toonde voor de mystieke poëzie. Boukhara, traditioneel een religieus en intellectueel centrum, gaf overigens in de 14de eeuw de richting van het Nakshandisme aan de islam, een vorm van soefisme.
Bezoek aan de eigenaardige Tchor Minar, met -zoals de naam aangeeft- “vier minaretten”, vroeger een toegangspoort tot een madrassa.
Rond de mooie waterpartij van Liab-i-Khaouz (“oever van het bassin”) is de ziel van het pre-sovjet Centraal-Azië nog tastbaar aanwezig, en het is dan ook aangenaam hier een ogenblik in een theehuis te vertoeven... In 1620 werd hier een u-vormig complex gebouwd, dat de inspiratie vormde voor het Registan in Samarkand.
In de bazaar vindt men borduurwerk, pelsen, het beroemde Kara Kul (Astrakan)... Niet ver hiervandaan, het standbeeld van Nasreddine Afandi, het zinnebeeld van het Oesbeekse gezond verstand en held van talrijke anekdotes.
We bezichtigen het architecturale geheel van het Graf van Bakhauddin Naqshband dat dateert uit de 15de en 16de eeuw. Het is een bedevaartsoord, niet enkel voor de Centraal-Aziatische moslims, maar ook voor die uit de Kaukasus.
Middag- en avondmalen in lokale restaurants in de stad. Overnachting in hotel Omar Khayyam**** of gelijkwaardig (Boukhara).

7de dag : BOUKHARA - Shakhrissabz - SAMARKAND

Vertrek langsheen de Kizil Kum-woestijn en vervolgens de vallei van Zeravchan. Bezoek aan SHAKHRISSABZ, 60 km ten zuiden van Samarkand, de “groene stad”, het oude Kech, waar Tamerlan in 1336 het levenslicht zag.
Hij liet er tussen 1374 en 1396 het Ak-Saraï optrekken, het immense “witte paleis”, heden ten dage nog het meest indrukwekkende gebouw van de wereldlijke bouwkunst uit het middeleeuwse Centraal-Azië. Uit de tijd der Timouriden dateren ook de Roh-Gumbaz moskee (“de blauwe koepel”) en het mausoleumcomplex Gumbaz-i-Zaïdin.
We kuieren wat door de bazaar en bewonderen in de omliggende winkeltjes het kunstige borduurwerk, de keramiek en de tapijten.
Verder naar SAMARKAND, waar avondmaal en overnachting in hotel Orient Star**** of gelijkwaardig (Samarkand).

8ste dag : SAMARKAND

Eerste kennismaking met SAMARKAND, “de parel van de islam”, “het Rome van het Oosten”, dat gedurende 25 eeuwen schitterde en als Sogdiaans koninkrijk gedurende meer dan drie jaar weerstand bood aan de aanvallen van Alexander de Grote. Onder de Seleuciden was Samarkand door de handelaars alom vertegenwoordigd op de Zijderoute, van Byzantium tot in China.
Na de wreedaardige aanval door de Arabieren in 712 herwint de stad haar volle glorie onder de Samaniden (9de-10de eeuw), om opnieuw in rook op te gaan onder de aanvallen van Genghis Khan in 1220. Eens temeer zou de stad herrijzen op de asse van zijn voorstad. De stad waarmee we vandaag kennis maken, is vooral de stad van Tamerlan, Timour Leng (de “kreupele van ijzer”), die er de hoofdstad van de wereld van wilde maken, en de stad van zijn kleinzoon Oulougbek, die haar promoveerde tot zetel der wetenschappen.
Het meest bekende monument is de Gour-Emir (“Graf van de Emir”), dat Tamerlan had voorbestemd als mausoleum voor zijn geliefde kleinzoon Moukhammed-Sultan. Toen Tamerlan, “de gesel Gods”, de man van de 100.000 schedels in Bagdad, in 1405 stierf, werd zijn lichaam opgebaard in een graf van donkergroen nefriet. Het evenwicht tussen kracht en verfijning wordt nog geaccentueerd door de twee mausolea die de Gour-Emir aan beide zijden flankeren.
Middagmaal met shish kebab in de stad.
Maar het is het Registan (“plaats van zand”), dat vooral bijdroeg tot de roem van Samarkand! Bij de schitterende madrassa van Ulugbek (1417-1420), de grootste universiteit van Centraal-Azië, waar Oulougbek zelf wiskunde onderwees, werd de madrassa van Chir-Dor (1619-1639) en deze van Tilla-Kari (1646-1660) gevoegd, waarbij telkens op een vakkundige manier de eenheid van de plaats werd gerespecteerd zonder hierbij slaafs het bestaande model te kopiëren.
Bezoek aan het observatorium van Ulugbek en de ruïnes van de Bibi-Khanym moskee, waarmede Tamerlan alle door hem geziene monumenten wou overschaduwen. Avondmaal in een traditioneel restaurant. Overnachting in het hotel Orient Star**** of gelijkwaardig (Samarkand).

9de dag : SAMARKAND - uitstap naar Khazret-Khyzr

‘s Morgens, bezoek aan de koninklijke dodenstad Sjah-i-Zinda en overzicht op de archeologische site van Afrassiab (219 ha!), waar de geschiedenis van het oorspronkelijke Samarkand, het legendarische Maracanda, opnieuw tot leven komt. Een tiental beschavingen hebben elkaar hier opgevolgd. Indrukwekkend zijn de resten van de Griekse omwalling en de versterking waar het garnizoen een laatste verdediging tegen de verwoestende furie van Genghis Khan opwierp. We bewonderen terloops de meest nabije moskee Khazret-Khyzr, gewijd aan de oude vagebond Khyzr, personage uit de pre-islamitische cultus, die door de islam is overgenomen en werd gepromoveerd tot status van Khazret (“Heilige”). We bezoeken het prachtig zuilenportiek. Middagmaal in een gerestaureerde caravanserail.
Afscheidsdiner met het nationaal Oesbeeks gerecht “plov”.
Overnachting in hotel Orient Star**** (Samarkand).

10de dag : SAMARKAND

Na het ontbijt, in de voormiddag bezoek aan een atelier waar op traditionele manier zijdepapier wordt gemaakt. Tot de 19de eeuw was de stad het centrum van de papierindustrie voor Centraal-Azië. Middagmaal en vrije tijd voor de laatste aankopen. Avondmaal. Wat tijd om te rusten en zich op te frissen en daarna transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Istanbul.

11de dag : SAMARKAND - ISTANBUL - BRUSSEL

In de vroege ochtend vlucht naar Istanbul. Aansluitende vlucht naar Brussel. Einde van een mooie reis!
Prijs en voorwaarden

Prijs per persoon : 2350 EUR
Singletoeslag : 250 EUR

Het programma kan aangepast worden indien de plaatselijke omstandigheden dit vereisen.INBEGREPEN IN DE PRIJS
- de Turkish Airlines-lijnvluchten : Brussel - Istanbul - Tashkent / Samarkand - Istanbul - Brussel, in economy (ca 11u00)
- de binnenlandse vlucht Tashkent - Urgench
- de huidige brandstoftoeslagen en luchthaventaksen in Brussel en Istanbul : 288 EUR
- vol pension van het ontbijt dag 2 tot en met het avondmaal dag 10
- 10 nachten verblijf in de vermelde 3*/4* hotels (lokale normen) of gelijkwaardige
- alle kamers met bad of douche en wc
- alle transfers en transport ter plaatse met een autocar
- alle entrees en bezoeken zoals vermeld in het programma
- Franstalige lokale gidsen
- Een ICTAM-begeleider Brussel - Brussel die zorgt voor de vertaling
- de Garantiefondspremie
- de B.T.W. volgens de huidige aanslagvoeten

TE VOORZIENE KOSTEN
- de dranken en persoonlijke uitgaven
- eventuele taksen voor foto’s en video’s
- de fooien : 50 EUR

AAN TE RADEN
- Wij raden u aan om een annulerings- en reisbijstands-verzekering af te sluiten voor uw pakketreizen.
- De facultatieve, tijdelijke reisverzekering MAPFRE-ICTAM TRAVEL INSURANCE Full Option All Risks (REF GTICTA-NL-20181101) : bagage, ziekte, ongeval, bijstand, ANNULERING : 100% van het gedekt kapitaal is verzekerd zonder franchise en ANNULERING All Risks : 75% van het gedekt kapitaal is verzekerd zonder franchise (raadpleeg de polis voor alle details). Premie: 275 EUR
Gelieve te noteren dat het aanbod van reisverzekeraar Mapfre onderhevig is aan beschikbaarheid en/of wijzigingen van verzekeringsproduct en premie.- Deze prijzen werden berekend op basis van de luchtvaarttarieven en -taksen en landdiensten in het land van bestemming, uitgezonderd eventuele lokale toeristische taksen, gekend in juli 2019 voor april 2020 en op basis van een groepsreis met een minimum van 15 deelnemers. De eventuele opzegging van de overeenkomst wegens het niet behalen van het minimum aantal benodigde deelnemers voor groepsreizen is uiterlijk 20 dagen voor afreis.
Deze reis is niet geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit.
Bij de reisbevestiging wordt een voorschot van 30 % van de pakketreis aangerekend. De saldofactuur wordt in regel ten laatste 30 dagen voor de afreis opgestuurd.
- De reiziger kan ten allen tijde voor het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding zoals gestipuleerd in onze bijzondere voorwaarden.
- Voor de overige voorwaarden verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.

FORMALITEITEN
Een reispas geldig tot minstens 90 dagen na uw terugreis. Geen visum meer nodig voor inwoners van de Europese Unie.
www.diplomatie.belgium.be
Voor het bekomen van een nieuwe reispas moet u rekenen op een periode van 4 weken. Doe tijdig uw aanvraag.

GEZONDHEID
Geen inentingen verplicht.
Raadpleeg ook :
- Tropisch Instituut, Antwerpen (travelphone : 0900/10.110), www.itg.be
- Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel (tel. 02/501.35.11)
- www.diplomatie.belgium.be

Landkaart

terug => klik op de kaart

Onthaal | Plan v.d. site | Bestemmingen | Detail | Prijs | Algem. Voorwaarden | Begin pagina

Bergstraat 52
1000 Brussel
tel : 00-32-2-548 98 98
fax : 00-32-2-511 12 98
e-mail : info@ictam.com
verg. A1198